Politie LRH houdt opnieuw actie rond aanhangwagens

Aanstaande zaterdag is de politie Limburg Regio Hoofdstad opnieuw aanwezig aan containerparken in de politiezone om inwoners te sensibiliseren rond de regelgeving en technische uitrusting van lichte aanhangwagens. Hiermee start de politie Limburg Regio Hoofdstad een tweede actie rond aanhangwagens.

De politie Limburg Regio Hoofdstad start op 5 september een tweede actie rond lichte aanhangwagens. Dit zijn aanhangwagens met een maximum toegelaten massa van 750 kilogram. Het is sinds november 2012 niet meer toegelaten om zelf een lichte aanhangwagen te maken. Maar zowel zelfgemaakte aanhangwagens van voor deze datum als gekochte aanhangwagens zijn niet verplicht om een technische keuring te ondergaan. Hierdoor worden technische mankementen of gebreken minder snel opgemerkt. “Het belang van deze actie werd vorig jaar pijnlijk duidelijk. Van de 800 gecontroleerde aanhangwagens was maar 25% technisch in orde,” zegt korpschef Philip Pirard. “De bestuurders zijn zeker niet van slecht wil, maar zien hier het gevaar vaak gewoon niet van in. Daarom dat wij deze actie opnieuw starten.” Vooral het ontbreken van het identificatieplaatje en defecte of ontbrekende verlichting vormden het merendeel van de gebreken. Veel aanhangwagens hadden ook meerdere technische gebreken.

De politiezone koos ervoor deze actie nu te houden aangezien dit het moment is dat veel inwoners hun tuin winterklaar maken en het groenafval met hun aanhangwagen naar het containerpark brengen.

Vanaf september zal de politie Limburg Regio Hoofdstad preventief aanwezig zijn aan verschillende containerparken in de zone. Hier worden aanhangwagens gecontroleerd en krijgen de bestuurders een informatiefolder mee. Bestuurders waarvan de aanhangwagen technisch niet in orde is, krijgen de kans om hem in orde te maken en zijn verplicht om deze later opnieuw te laten controleren door de politiediensten. Indien de bestuurder hier geen gehoor aan geeft, volgt er alsnog een boete. In oktober wordt repressief gewerkt: wiens aanhangwagen niet in orde is, krijgt een boete. Vorig jaar schreef de politie Limburg Regio Hoofdstad 183 boetes uit. De boetes variëren tussen de 58 EUR en 116 EUR.

Inwoners van de politiezone kunnen ook steeds vrijwillig hun aanhangwagen laten controleren bij de politie Limburg Regio Hoofdstad. Via het e-mailadres verkeer@politielrh.be kan hiervoor een afspraak gemaakt worden.

Voor vragen, meer informatie of het verkrijgen van een informatiefolder: verkeer@politielrh.be of 011 938 438.

In bijlage kan je de informatiefolder raadplegen. 

Bijlage