Politiezones CARMA en LRH organiseren samen controleactie

De twee grootste Limburgse politiezones LRH en CARMA sloegen zaterdagavond de handen in elkaar voor een grootschalige gerechtelijke controleactie op enkele grenspunten van de politiezones. De actie was hoofdzakelijk gericht op drugs, onaangepast rijgedrag, woninginbraken en verboden wapens. In totaal werden er 35 pv’s opgesteld door de politiezones.

De controles vonden plaats op strategische punten bij de grenzen van Houthalen en Zonhoven, Genk en Zonhoven, en bij de grens van Diepenbeek en Genk. De zones richtten elk aan hun zijde van de grens een controlepost op zodat het verkeer in beide richtingen gecontroleerd kon worden. Daarnaast werden ook dynamische controles uitgevoerd in de omgeving van de vaste locaties.

Korpschef Frank Mulleners van Politie CARMA: “Het bundelen van onze krachten zorgt voor een grotere impact van de controle. Daarnaast geven we ook een duidelijk signaal dat we, ondanks de toegenomen werklast door de handhaving van de coronamaatregelen, ook de reguliere werking en controles blijven uitvoeren.”

De politieteams haalden willekeurige en verdachte voertuigen uit het verkeer voor een grondige controle. De focus lag in eerste instantie vooral op verdovende middelen, onaangepast rijgedrag, woninginbraken en verboden wapens. Daar bovenop kwam nog de handhaving van de vigerende coronamaatregelen en de gewoonlijke controle van boorddocumenten enz. Bij vermoeden van alcohol- of druggebruik werd een test afgenomen. Bij bezit van drugs en wapens werd gebruik gemaakt van de Onmiddellijke Minnelijke Schikking of OMS, waarbij de overtreder meteen een boete moet betalen.

De organisatie van de actie verliep coronaproof, dus letterlijk de handen in elkaar slaan was helaas niet mogelijk. De gezamenlijke briefing gebeurde digitaal en de politiezones bleven elk in hun eigen controlepost om contact tussen de medewerkers te vermijden. Tijdens de actie werden de nodige gesprekken gevoerd via radiocommunicatie.

Tijdens de actie werden in totaal 35 processen-verbaal opgesteld, waarvan 8 voor drugsbezit. Acht bestuurders waren onder invloed van drugs en moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor een periode van 15 dagen. Twee voertuigen werden getakeld omdat ze niet verzekerd waren. De inspecteurs namen ook een opgedreven bromfiets in beslag. Er werd één GAS-pv opgesteld voor het bezit van lachgas. Tenslotte kregen twee personen een corona-pv omdat ze zich niet aan de avondklok hielden.

Korpschef Philip Pirard van politie Limburg Regio Hoofdstad: “Het was voor het eerst in lange tijd dat we samen met politie CARMA een gecoördineerde actie op poten gezet hebben. De resultaten tonen duidelijk aan dat hier weldegelijk nood aan is. Criminaliteit stopt immers niet aan de grens. We gaan dus zeker bekijken of we dit soort acties in de toekomst kunnen herhalen.”