Veiligheidsmonitor: bevraging over veiligheidsthema's

Indien er in de loop van de volgende weken een Veiligheidsmonitor in jouw brievenbus valt, vragen wij je om even de tijd te nemen om deze bevraging in te vullen. Jouw mening is belangrijk voor het veiligheidsbeleid van de toekomst!

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een enquête over verschillende veiligheidsthema's. Er worden vragen gesteld over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. De enquête wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (politiezones en gemeenten).

De personen die via een steekproef geselecteerd worden, krijgen in de periode mei-juni 2024 de uitnodiging tot deelname aan de vragenlijst in de bus. Opgelet: niet iedereen ontvangt de Veiligheidsmonitor. Enkel wanneer je via de steekproef geselecteerd wordt, kan je de bevraging invullen.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor het veiligheidsbeleid van jouw gemeente of stad. Wij vragen je dan ook om de tijd te nemen om deze Veiligheidsmonitor in te vullen. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Woon je in onze politiezone en heb je vragen over de Veiligheidsmonitor? Dan kan je ons telefonisch contacteren op het nummer 011 938 648.

De resultaten worden in de eerste helft van 2025 verwacht.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Labels