Alcohol- en drugscontroles in het verkeer

26.04.2018

Gisteren hielden wij alcohol- en drugscontroles op verschillende locaties in onze politiezone.
328 van de 332 gecontroleerde bestuurders bliezen negatief. 2 bestuurders kregen een proces-verbaal voor drugs in het verkeer.
Er werden onder andere nog drie onmiddellijke inningen opgesteld voor het niet-dragen van de gordel.

Straten
Grondgebied van Politie Limburg Regio Hoofdstad
In regel
98%