Kan ik een afschrift ontvangen van een verklaring die ik heb afgelegd?

Je hebt altijd recht op een afschrift van een verklaring die je hebt afgelegd wanneer je daar expliciet om vraagt. Op het einde van je verklaring zal de politieambtenaar die je verklaring heeft afgenomen vragen of je een afschrift wenst. Je kan op dat moment beslissen of je wel of niet een afschrift van je verklaring wil ontvangen. Indien je op dat moment aangeeft dat je geen afschrift wil ontvangen, maar je achteraf toch nog een afschrift wenst, kan je dit afschrift enkel nog opvragen via limburg.parket@just.fgov.be.

Als je een verklaring in het commissariaat hebt afgelegd, kan hiervan onmiddellijk een afschrift worden meegegeven. Als je de verklaring ter plaatse, en dus niet op het commissariaat, hebt afgelegd, kan je pas 10 werkdagen na het afleggen van je verklaring een afschrift ervan komen afhalen in ons Politiehuis in de Zwarte-Brugstraat. Je kan dit afschrift afhalen tot de 31ste werkdag nadat jij je verklaring hebt afgelegd.

Let wel, je kan alleen een afschrift krijgen van de verklaring die jij hebt afgelegd. Indien je een kopie wenst van het volledige proces-verbaal, kan je dit enkel opvragen via limburg.parket@just.fgov.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 938 938.