Heb ik een vergunning nodig wanneer ik een fuif of een feest organiseer?

Op openbaar domein

Je mag enkel manifestaties, evenementen of activiteiten op het openbaar domein en in open lucht organiseren wanneer je een schriftelijke toelating hebt van het college van burgemeester en schepenen van jouw gemeente. Opgelet: deze aanvraag moet schriftelijk en minstens 6 weken voor de geplande activiteit worden ingediend.

Op privégebied

Wil je een feest of fuif organiseren in een café, feestzaal, etc.?

Het politiereglement van de stad Hasselt bepaalt dat alle fuiven, td's, optredens, cantussen, feesten en andere gelijkaardige activiteiten in een horecazaak, waarbij geluid wordt geproduceerd, al dan niet elektronisch versterkt, of waarbij mogelijks een verstoring van de openbare orde, rust of veiligheid mag worden verwacht, 14 dagen voor de voorziene aanvang ervan, gemeld moeten worden aan de politie.

De melding moet alle gegevens van de organisator vermelden: identiteit, adres, geboortedatum, telefoonnummer.

Meer info kan je aanvragen op pz.lrh.evenementen@police.belgium.eu.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad via het contactformulier of telefonisch via 011 938 938.