Ik heb een wapen geërfd, wat nu?

  • Ik wil het wapen graag zelf houden
    Binnen de twee maanden na de datum van overlijden moet je een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig wapen aanvragen. Dit doe je bij het provinciebestuur Limburg. Let op: je moet steeds kunnen bewijzen dat het wapen via erfenis in je bezit is gekomen.
  • Ik wil het wapen niet behouden
    Het wapen moet binnen de drie maanden na het overlijden overgedragen worden aan een erkend wapenhandelaar of een persoon die een vergunning heeft voor het wapen. Je kan er ook voor kiezen om vrijwillig en definitief afstand te doen van het wapen. Dit kan bij een politiedienst naar keuze.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 938 938.