Communicatie met en voor de burger: politiezone Getevallei brengt eerste politiekrant uit!

Voor de burgemeesters en de korpschef is communicatie een topprioriteit in de nieuwe politiezone. Een nieuw initiatief om burgers informatie te geven en tegelijkertijd met hen in verbinding te treden komt er met deze eerste editie van ‘De Politiekrant’. Deze week zullen alle inwoners van politiezone Getevallei, ongeveer een 36.300 huishoudens (verdeeld over de gemeenten Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw), deze politiekrant in de brievenbus ontvangen.

Openheid, transparantie en vooral de dialoog met onze inwoners stimuleren is het opzet van dit initiatief. Met deze politiekrant willen we onze burgers meer inzicht geven in de nieuwe politiezone die op 1 januari 2019 van start ging. De onderwerpen die aan bod komen zullen herkenbaar zijn voor de burgers en creëren meer inzicht in de werking en resultaten van onze politiezone.

Vooreerst worden de verschillende bestuursorganen, alsook een toelichting over het tot stand komen van de fusie, toegelicht. Daarnaast wordt er weergegeven waar de politiezone juist voor staat (missie en visie) en welke waarden zij voorop stellen. De verschillende diensten, politiegebouwen en belangrijke contactgegevens worden voorgesteld. Ook de verschillende kanalen die de politiezone gebruikt, worden voorgesteld zodat burgers weten waar ze alle informatie kunnen vinden.

De wijkagent komt ook uitgebreid aan bod aangezien er uit de bevolkingsbevraging van 2018 blijkt dat burgers niet voldoende op de hoogte zijn omtrent wie hun wijkagent is. De wijkagent is immers een belangrijk eerste aanspreekpunt en vervult een centrale rol in de politiezone. In elke gemeente zijn er verschillende wijken die elk een eigen wijkinspecteur hebben. In de politiekrant worden de verschillende wijkagenten per wijk weergegeven met de bijhorende contactgegevens. Tenslotte worden er concrete tips gegeven om veilig naar school te gaan zodat de start van het nieuwe schooljaar veilig kan verlopen.

In de verschillende gemeentehuizen, evenals in de verschillende politiekantoren zullen exemplaren van deze politiekrant beschikbaar zijn. Ook op de website als op de Facebookpagina van de politiekrant kan er meer informatie worden teruggevonden en kan de politiekrant tevens digitaal geraadpleegd worden.

Na deze eerste editie, die in elke brievenbus wordt verdeeld, zullen er nog twee edities volgen die enkel digitaal worden aangeboden via de website en sociale mediakanalen. Daarna wordt er geëvalueerd hoe de burgers dit initiatief hebben ervaren en of zij in de toekomst nog volgende edities willen zien verschijnen.