Dalende trends in politiezone Getevallei toegelicht op de digitale zonale veiligheidsraad!

Op vrijdag 21 mei werd de digitale zonale veiligheidsraad gehouden van politiezone Getevallei. De trends in de criminaliteitscijfers, de aanpak van de coronacrisis en het nieuwe jaarverslag werden uitgebreid toegelicht.

Foto politie

De coronacrisis, die startte in maart 2020, zet zich ook in 2021 verder. De politiezone heeft de aanpak van deze crisis op een zeer flexibele manier aangepakt en past zich, in functie van de geldende maatregelen die worden uitgevaardigd, aan om deze op het terrein op een efficiënte manier te handhaven. Ondertussen zit de “corona-werking” enerzijds vervat in de reguliere werking en anderzijds worden er nog steeds patrouilles ingezet voor de handhaving van de quarantaine en testing alsook bij elke versoepeling van de maatregelen (bijvoorbeeld de heropening van de terrassen,…). Er werden in 2020 572 processen-verbaal opgesteld waarbij er 984 verdachten werden geverbaliseerd. Voor 2021 staat de teller voorlopig op 210 processen-verbaal waarbij er 227 verdachten werden geverbaliseerd.

Op dagelijkse basis zet de politiezone zich in om te werken aan een veilige samenleving. Door de dagelijkse reguliere werking te combineren met specifieke acties in het kader van de prioriteiten en/of fenomenen die de kop opsteken wordt er ingezet op het vatten van criminelen. Door de grote aanwezigheid van de ploegen op het terrein, worden potentiële daders ook ontmoedigd om feiten in onze politiezone te plegen door de verhoogde pakkans.

 • De inbraken in onze politiezone daalden in 2019 (262) met ongeveer 24,5% in vergelijking met het jaar 2018 (347). In 2020 (203) wordt er opnieuw een verdere daling met 22,5% vastgesteld. In 2021 zien we tot op heden opnieuw een dalende trend. De daling van het aantal inbraken kan deels worden verklaard door de coronacrisis waarbij criminelen tijdens de verschillende lockdowns minder mogelijkheden hadden om inbraken te plegen omwille van het verplaatsingsverbod en het gegeven dat mensen ook meer thuis waren. Daarnaast draagt de efficiëntere werking binnen de politiezone, de inzet en investering in technologische middelen en de nauwe samenwerking met buurtpreventienetwerken bij tot de dalende trends die worden vastgesteld inzake dit fenomeen. Het aantal woninginbraken daalde van 245 in 2012 naar 139 in 2020, wat neerkomt op een daling met maar liefst 43,56%.
   
 • De verkeersongevallen met lichamelijk letsel kennen nog steeds een dalende trend. In 2014 daalde het aantal ongevallen van 258 naar 114 in 2020, oftewel een daling met 28%.
  Waar er in 2019 nog 128 ongevallen werden vastgesteld, zijn er dit voor 2020 nog 114, wat neerkomt op een daling van 11%. Door de coronacrisis en het bijhorende verplaatsingsverbod tijdens de eerste lockdown, alsook het talrijke telewerk was er minder verkeer op de weg. Ook tijdens de eerste vier maanden van 2021 zet deze dalende trend zich momenteel verder.

  Onze verkeersdienst blijft inzetten op de factoren die de kans op een ongeval met lichamelijk letsel vergroten (sturen onder invloed, overdreven snelheid, gsm-gebruik, het niet dragen van de gordel).
   

 • Het fenomeen drugs in onze politiezone wordt goed gemonitord door onze diensten. In 2020 is er een stijging in het aantal processen-verbaal dat wordt opgesteld. Deze stijging komt er door de verhoogde controles op overlast- of hangplaatsen waar bijgevolg druggebruik/drugbezit wordt vastgesteld. Ook het fietsteam zorgt voor een verhoogde pakkans doordat zij onverwacht en overal kunnen opduiken.
   
 • Inzake intrafamiliaal geweld zien we in 2020 (1104) een daling van het aantal meldingen ten opzichte van 2019 (1158). Geweld is nooit aanvaardbaar en daarom wordt er binnen de politiezone ook meegewerkt aan het project van de ketenaanpak, waarbij onze politiezone nauw samenwerkt met de hulpverlening en het parket om zo intrafamiliaal geweld op een multidisciplinaire manier aan te pakken.
   
 • Ook overlast is een prioriteit binnen de politiezone. Zo werden de overlastplaatsen in kaart gebracht zodat de interventieploegen, het fietsteam en de wijkinspecteurs er op regelmatige basis kunnen patrouilleren. Daarnaast worden er tevens specifieke acties gepland om de problematiek van overlast aan te pakken. 

foto jaarverslag

 

Politiezone Getevallei zet ook sterk in op een verbindende communicatie met en voor de burger. Dankzij het nieuwe en fris ogende jaarverslag worden de resultaten, realisaties, maar tevens de uitdagingen voor de toekomst gecommuniceerd aan alle burgers van de politiezone.

 

 

Als politiezone blijven we inzetten op de verbondenheid met onze burgers en partners, want samen bereik je zo veel meer!