Digitale zonale veiligheidsraad van politiezone Getevallei: De dalende trends zetten zich voort in de prioritaire fenomenen.

De zonale veiligheidsraad van politiezone Getevallei ging, weliswaar via digitale weg omwille van de aanhoudende coronacrisis, door op vrijdag 20 november. Op deze raad werd er ,onder het toeziend oog van de opdrachtgevende overheden en samenwerkende partners, een presentatie gegeven over de operationele werking van de politiezone. De criminaliteitscijfers inzake de prioritaire fenomenen, alsook de nieuwigheden van de politiezone werden uitgebreid toegelicht.

Samen Met RespectHet jaar 2020 wordt reeds sinds maart gekenmerkt door de coronacrisis. Ook de politiezone stond bij de start van deze crisis voor uitdagingen om dit beheersbaar te maken en te voldoen aan de verwachtingen. Om deze crisis het hoofd te bieden werden diensten anders georganiseerd en werd er dagelijks nog meer flexibiliteit van onze medewerkers gevraagd. Het handhaven werd en wordt als eerstelijnsdienst immers op een uitgebreide manier verwacht. De collega’s op het terrein zijn sinds de eerste ‘lockdown’ in moeilijke omstandigheden aan het werk en handhaven nog steeds de maatregelen om onze burgers te beschermen. Er werden dan ook tot op heden 425 processen-verbaal opgesteld waarbij 831 personen werden geverbaliseerd.

Sinds de fusie en vooral dankzij de inzet en gedrevenheid van alle medewerkers werden er al verschillende mooie projecten ontwikkeld binnen de politiezone. Samenwerking met onze burgers en partners blijft essentieel om dagelijks samen verder te blijven werken aan een veilige samenleving.

Foto fietsteamIn juli 2020 werd er een fietsteam opgericht, bestaande uit twee inspecteurs en een hoofdinspecteur. Met dit fietsteam wordt er nog meer ingezet op verkeersveiligheid in de binnenstad, alsook op de aanpak van overlast. Dankzij de zintuiglijke waarnemingen op de fiets nemen zij nog meer waar tijdens patrouilles (bijvoorbeeld het geluid van een alarm of glasbraak, de geur van vuurtje stook, de geur van cannabisgebruik,…). Het fietsteam is erg wendbaar en door het gegeven dat zij ‘plots en overal’ kunnen opduiken, levert dit zeer goede resultaten op. Het vergroot ook de verbondenheid en aanspreekbaarheid met onze burgers.

DierenwelzijnSinds september werd er binnen de politiezone een halftijdse inspecteur aangesteld inzake dierenwelzijn. Dankzij deze expertise wordt er kort op de bal gespeeld wanneer dieren verwaarloosd en/of mishandeld worden. Dossiers worden goed opgevolgd en de samenwerking met externe partners wordt geoptimaliseerd.

 

Aan de hand van de criminaliteitscijfers kan volgend beeld worden geschetst inzake de verschillende prioriteiten waar er wordt op ingezet in de politiezone:

  • Reeds sinds 2017 wordt er in politiezone Getevallei een dalende trend vastgesteld wat betreft inbraken. In 2019 (262) is er een spectaculaire daling met ongeveer 24,5% in vergelijking met het jaar 2018 (347). Ook in 2020 (162) stellen we tot op heden een sterke dalende trend vast.  De aanhoudende inspanningen van de ploegen, de expertise van het gespecialiseerde team inbraken en eigendommen van de recherchedienst en het aanwenden van nieuwe technologische middelen (ANPR- camera’s,…) levert resultaten op. De opheldering van deze feiten blijft belangrijk voor het verwerkingsproces van slachtoffers. Ook de samenwerking met onze burgers en de verschillende buurtpreventienetwerken heeft al tot verschillende doorbraken geleid.
  • De dalende trend inzake ongevallen met lichamelijk letsel zet zich voort in onze politiezone. In 2019 werden er nog 128 ongevallen vastgesteld tegenover 158 in 2014. Ook in 2020 stellen we tot op heden een verdere daling vast.
    Door meer dynamische controles en acties van onze verkeersdienst wordt er verder ingezet op de factoren die de kans op een ongeval met lichamelijk letsel vergroten (sturen onder invloed, overdreven snelheid, gsm-gebruik, dragen van de gordel).
    Een opmerkelijke en verontrustende vaststelling is dat het aantal ongevallen met stoffelijke schade waarbij de vlucht wordt genomen stijgt in 2019. De dalende trend inzake ongevallen met lichamelijk letsel zet zich voort in onze politiezone.
  • Het fenomeen drugs in onze politiezone wordt goed gemonitord door onze diensten. Door de doorgedreven samenwerking tussen de interventiediensten, het fietsteam en de recherchedienst wordt overlast inzake dit fenomeen snel opgemerkt en in de kiem gesmoord. Er wordt ook ingezet op controles naar overlast- of hangplaatsen inzake druggebruik.
  • Inzake intrafamiliaal geweld zien we in 2019 (1158) een stijging van het aantal meldingen ten opzichte van 2018 (1084). In 2020 zien we voorlopig nog geen stijgingen in dit fenomeen. Het is belangrijk om de spiraal van geweld te doorbreken en bij elke vorm van geweld aangifte te doen bij onze diensten. Slachtoffers worden door onze diensten opgevangen en worden steeds zo goed mogelijk doorverwezen naar de gepaste hulpverlening.
  • Een laatste prioriteit voor de nieuwe politiezone is het aanpakken van overlast in de politiezone. Een eerste aanzet werd reeds gegeven door het gecoördineerde politiereglement dat door de gemeentes werd goedgekeurd en in werking trad sinds 1 oktober 2020. Daarnaast werden de verschillende overlastplaatsen nauwgezet in kaart gebracht in onze politiezone en wordt er op regelmatige basis gepatrouilleerd.

Doordat de politiezone inzet op digitalisering en de optimalisering van interne processen wordt er op het terrein op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier gewerkt. Dankzij het informatiegestuurd werken kunnen de ploegen op het terrein nog beter aangestuurd worden. Zo kunnen zij op hun smartphone of tablet via de focustool ,in een beveiligde omgeving, onmiddellijk gebruik maken van de databanken en kan informatie makkelijk worden gedeeld. Deze nieuwe manier van werken, alsook de professionele mogelijkheden binnen de politiezone, trekt ook nieuwe medewerkers aan, waardoor de politiezone het kader verder kan opvullen.

Blijf mee met onze politiezone bouwen aan de samenleving van morgen! De huidige tijdsgeest, sinds het ontstaan van het coronavirus, wordt gekenmerkt door een gebrek aan menselijk contact, genegenheid en het gemis aan sociale cohesie. Zorg voor elkaar en hou vol, we komen hier samen door!

#SamenMetRespect