Laagste aantal woninginbraken ooit in 2023 bij politiezone Getevallei

Op donderdag 30 mei werden de criminaliteitscijfers voorgesteld op de zonale veiligheidsraad te Hoegaarden. Daarnaast werd ook de werking van de politie zone toegelicht. De medewerkers van de politiezone zijn enorm flexibel en zij blijven op een doortastende en gedreven manier werken aan veiligheid. De creativiteit alsook het volharden om problemen aan te pakken creëert mooie resultaten inzake de verschillende criminaliteitsfenomenen. 

GEVA SKYLINE

In 2023 werden er heel wat daders geïdentificeerd en opgepakt en ook in de eerste vier maanden van 2024 werd er alvast een mooie start gemaakt. We geven alvast enkele cijfers mee inzake de resultaten die werden gerealiseerd: 

  • Al sinds 2017 dalen de cijfers van de inbraken in onze politiezone. In 2023 stellen we opnieuw een daling vast van 17,1% (203 feiten) ten opzichte van 2022 (245 feiten). In 2023 evenaren we het lage aantal van het atypische jaar van de coronacrisis in 2020. Het is het tweede laagste cijfer qua aantal inbraken in de voorbije jaren! Voor de eerste vier maanden van 2024 klokken we voorlopig af op 63 inbraken. 

    • De cijfers voor het ganse jaar 2023 kunnen per gemeente als volgt worden weergegeven: 

Van de 203 inbraken werden er 115 in Tienen gepleegd (56%), 42 in Landen (21%), 20 in Zoutleeuw (10%), 16 in Hoegaarden (8%) en 10 in Linter (5%). Wanneer we vergelijken met het jaar 2022 stellen we een daling vast voor Tienen met 24 inbraken, in Landen met 14 inbraken, in Linter met 4 inbraken en in Hoegaarden met 3 inbraken. In Zoutleeuw stellen we een kleine stijging vast met 3 inbraken. 

Wanneer we specifiek inzoomen op het aantal woninginbraken staat de teller in 2023 op 93 inbraken (55 in Tienen, 18 in Landen, 9 in Hoegaarden, 8 in Zoutleeuw en 3 in Linter)  wat het laagste aantal is van de voorbije jaren! In 2022 stond de teller van het aantal woninginbraken op 172, wat neerkomt op een daling van maar liefst 46% voor het jaar 2023.

We blijven als politiezone sterk inzetten op het voorkomen en bestrijden van deze inbraken om zo rechtvaardigheid te creëren voor de slachtoffers. Daarnaast draagt het oplossen van deze misdrijven ertoe bij om slachtoffers opnieuw een veilig gevoel te geven aangezien de daders gevat worden en dit is belangrijk voor de verwerking van de slachtoffers.

  • Specifiek voor het aantal ongevallen met lichamelijk letsel in 2022 stond de teller op 149 ongevallen. Voor 2023 werden er 146 ongevallen met lichamelijk letsel vastgesteld, wat neerkomt op een kleine daling van 2%. 

    • Wanneer we inzoomen per gemeente en 2023 vergelijken met 2022 stellen we vast dat er in Landen een sterke daling is van 27 ongevallen in 2022 naar 13 ongevallen in 2023. De gemeente Linter blijft status quo (13 tov 13 in 2022). In Zoutleeuw stellen we de sterkste stijging vast (19 tov 13 in 2022). Hoegaarden kent een stijging van 10 ongevallen in 2023 ten opzichte van 6 in 2022. Ook in Tienen is er een kleine stijging (94 tov 90 in 2022).

Waar er in 2022 nog een stijging werd vastgesteld van het percentage van bestuurders die vluchtmisdrijf plegen na een ongeval met lichamelijk letsel, stellen we vast dat er in 2023 een opmerkelijke daling is (van 14,8% in 2022 naar 8,2% in 2023). Echter blijven de ongevallen met stoffelijke schade waarbij men de vlucht neemt wel stijgen. We blijven oproepen om na een ongeval steeds ter plaatse te blijven en zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen. 

Wat betreft de bemande flitscontroles die uitgevoerd worden door de verkeersdienst stellen we vast dat er 826 uren werd gecontroleerd. Er werden in totaliteit over het ganse grondgebied 248.241 voertuigen gecontroleerd. Ongeveer 96,28% van de bestuurders hield zich aan de voorgeschreven snelheid.

Verkeersveiligheid blijft een belangrijke prioriteit in onze politiezone. Er wordt stelselmatig gecontroleerd op de factoren die de kans vergroten op een verkeersongeval met lichamelijk letsel (alcohol, drugs, gsm-gebruik, gordeldracht, snelheid).

  • Het criminaliteitsfenomeen inzake drugs wordt nauwgezet opgevolgd door de politiezone. Druggebruik zorgt enerzijds voor overlast maar kan ook samenhangen met gepleegde criminaliteit en meer geweld.  Dankzij een geïntegreerde en nauwe samenwerking tussen de interventiedienst, de recherche en het fietsteam werden er in 2023 heel wat grote hoeveelheden drugs in beslag genomen: 7 kg 861 gram cannabis, 833 gr speed, 546 gr hasj, 255 XTC-pillen , 70 gr cocaïne, 41 gr ketamine, 70 gr mdma-kristallen , 49 strips LSD , 38 gr paddo’s. Er werden tevens 4 cannabisplantages ontmanteld en er werd 17.755 Euro in beslag genomen.

  • Intrafamiliaal geweld heeft een enorme impact op slachtoffers en hun omgeving en tevens in alle facetten van hun leven. Als politiezone zijn we alert voor signalen van geweld en zal er bij elke interventie een proces-verbaal worden opgesteld zodat de nodige opvolging in dergelijke situaties kan worden gegarandeerd. We verwijzen door naar de partners in de hulpverlening met het oog op het doorbreken van de spiraal van het geweld. 

Politiezone Getevallei werkt samen met alle partners binnen de veiligheidsketen verder aan een veilige samenleving. Door middel van preventieve en repressieve acties proberen we om alle facetten van een fenomeen te bestrijden. De voortdurende digitalisering en het informatiegestuurd werken op het terrein zorgt voor een nog efficiëntere aanpak van de verschillende criminaliteitsfenomenen. Daarnaast zorgen ook onze alerte burgers dankzij hun snelle reactie om onze diensten te contacteren bij verdachte situaties voor mooie doorbraken in verschillende dossiers. Laten we samen verder werken aan veiligheid, want samen staan we sterk tegen criminaliteit!

 

Labels