Nieuwe data om je fiets te laten graveren in Tienen!

Een belangrijke maatregel in de strijd tegen de fietsdiefstallen, is het graveren van uw fiets. Zo is gebleken dat een gegraveerde fiets minder wordt gestolen dan een niet gegraveerde fiets en is de kans op terugvinden véél groter wanneer hij toch zou worden gestolen. Vele fietsdiefstallen zijn namelijk gebruiksdiefstallen, waarbij na gebruik van de fiets deze wordt gedumpt.

Fites graveren

Een fietsgravering houdt in dat op het fietsframe een uniek registratienummer wordt aangebracht. Het nummer dat wij hiervoor gebruiken, is het rijksregisternummer van de eigenaar. Wie zijn fiets laat graveren krijgt ook een fietspas. Hierin wordt de fiets beschreven aan de hand van een aantal kenmerken. Deze gegevens bieden meer kans om een gestolen fiets terug te vinden.

 

Tabel fietsgraveer data Tienen