Phishing in naam van FOD Financiën.

We kregen reeds verschillende meldingen dat oplichters mensen geld proberen afhandig te maken door zich voor te doen als de dienst FOD Financiën.
De oplichters sturen een mail, zogezegd vanuit de dienst FOD Financiën, in verband met de terugbetaling van je belastingen. Onderaan staat een link “Meld u aan” en indien je hierop klikt dan kunnen oplichters je gegevens bemachtigen en je zo oplichten.
Bekijk dus steeds goed de afzenders van je mails. Als je naar de header kijkt van deze mail zie je eerst als afzender FOD MYMINFIN en tussen haakjes staat het echte adres (billing@environmentid.net). Uit het mailadres dat tussen haakjes staat kan je afleiden dat het om oplichters gaat.

Let dus steeds goed op! Lees alles goed na en laat je niet vangen!