Politiezone Getevallei nam deel aan de Infomarkt Tienen transformeert

Op woensdag 19 februari participeerde politiezone Getevallei aan de Tiense infomarkt. Dit initiatief werd georganiseerd door het Tiense stadsbestuur en was een enorm succes! Het doel van deze infomarkt was om te verbinden en om burgers meer uitleg te geven over het beleidsplan van de stad Tienen voor de komende jaren.

Burgers kregen de mogelijkheid om vragen te stellen, hun bezorgdheden te uiten en tevens kennis te maken met de concrete werking van de politiezone. Er werd meer uitleg gegeven over het verkeersbeleid en er werd aan sensibilisering gedaan door burgers de mogelijkheid te bieden tot het afleggen van een parcours met de promillebril om zo te simuleren wat alcohol doet met je inschattingsvermogen. Kinderen kregen de kans om de kogelwerende vest van een politie-inspecteur aan te doen. Tenslotte werden er ook verschillende gadgets aangeboden die burgers konden meenemen.
We willen het stadsbestuur bedanken voor het fantastische initiatief waar we deel van mochten uitmaken. Dit is waar het allemaal om draait: #SamenMetRespect!
Ook aan alle burgers, bedankt voor jullie betrokkenheid, positieve feedback en vragen die er gesteld werden! We kijken alvast uit naar een volgende editie!