Versoepeling maatregelen op 18 mei: wat kunnen we verwachten in deze fase?

 • In deze fase zullen de basis- en middelbare scholen opnieuw openen, weliswaar in kleinere groepen en enkel voor sommige leerjaren. Voor de andere leerlingen worden er nog steeds online lessen aangeboden.
 • Contactberoepen(kappers, schoonheidsspecialistes,…) zullen opnieuw opstarten.  Zij dienen zich te houden aan specifieke opgelegde regels.
 • Markten kunnen opnieuw doorgaan onder bepaalde voorwaarden.
 • Ook musea en andere bezienswaardigheden zullen opnieuw bezocht kunnen worden.
 • Sportclubs kunnen opnieuw trainen of lesgeven onder concrete voorwaarden.
 • Op een trouw of begrafenis mogen 30 personen aanwezig zijn. Recepties of koffietafels mogen evenwel niet doorgaan.

De versoepeling van de maatregelen houdt echter nog steeds een groot risico in voor een heropflakkering van het virus. Er wordt nog steeds de nadruk gelegd op volgende 5 basisreflexen bij alle contacten:

 • Blijf thuis als je ziek bent!
 • Was vaak je handen
 • Hou 1,5 meter afstand van andere personen
 • Kom zo weinig mogelijk samen met anderen. Hou eerder contact via mail, chat of telefoon.
 • Ben je op een openbare plaats? (Bus of trein,…) Bedek je neus en je mond met een mondmasker of een ander alternatief (vb. sjaal)

Indien er een negatief effect te merken is in de cijfers zullen de maatregelen onmiddellijk verstrengd worden. Het is dan ook enorm belangrijk om alle richtlijnen goed op te volgen en te zorgen voor voldoende afstand zodat het virus minder kans heeft om zich opnieuw te verspreiden! Zorg voor jezelf, maar zeker ook voor elkaar!

Bijlage