Directie van de communicatie Federale Politie

Kroonlaan 145a
1050 Elsene
  • Voor dringende gevallen contacteert u het nummer 101
  • Een overzicht van de noodnummers (brandweer, antigifcentrum, brandwondencentra,...) vindt u in de rubriek Contact
  • Om een klacht in te dienen of bepaalde feiten aan te geven, is uw Lokale Politie de ideale gesprekspartner