Anoniem meldpunt voor verdachte situaties in Gentse deel van North Sea Port

Criminelen vallen steeds vaker terug op de goed uitgebouwde en legale infrastructuren in de havens om hun illegale praktijken uit te rollen. Ook het Gentse deel van North Sea Port is zich hiervan bewust. Door verdachte situaties te melden, kunnen politie en parket deze criminele feiten sneller opsporen en aanpakken. Daarom werd het anoniem digitaal meldpunt www.meldpunt-havik.be opgericht, als onderdeel van een globaal actieplan om de veiligheid in de haven te verhogen.

Veilige North Sea Port

De ligging - centraal in Europa en uitgestrekt over twee landen (België en Nederland) - en de diversificatie in goederen maken van North Sea Port een belangrijke haven voor onze economie, maar tegelijkertijd ook een kwetsbare haven voor criminele activiteiten, zoals de in- en uitvoer van drugs, illegale afvoer van afvalstoffen, mensensmokkel, arbeidsuitbuiting, diefstal en smokkel van goederen en het witwassen van criminele opbrengsten in de haven.

North Sea Port moet echter een veilige haven zijn en blijven voor de bedrijven en hun werknemers, de inwoners van het gebied, en de bezoekers. Onder andere de stijging van het containerverkeer, de toegankelijkheid van de haven en de verstrengde aanpak in de Antwerpse haven leiden ertoe dat criminele organisaties ook North Sea Port gebruiken voor hun activiteiten. Daarom werkt een projectgroep(*) aan een globaal actieplan om de veiligheid in het havengebied te verhogen. Eén van de maatregelen uit dit actieplan is een anoniem meldpunt voor verdachte situaties.

Anoniem meldpunt voor verdachte situaties

Om de veiligheid te verhogen, willen politie en justitie beroep doen op de hulp van de havenbedrijven en hun medewerkers, bezoekers en de inwoners van het Gentse deel van North Sea Port. Zij kunnen helpen door verdachte situaties al dan niet anoniem te melden. Denk aan vreemde personen op de kaai of in kantoor, bekenden die zich vreemd gedragen, een auto op een niet-gebruikelijke plaats, persoonlijk aangesproken worden door onbekenden enzovoort. Daartoe werd er een anoniem digitaal meldpunt opgericht: www.meldpunt-havik.be.

De melder vult een online formulier in, al dan niet anoniem. Deze melding komt toe op de dienst Haven Informatie Kruispunt (HavIK) van de Federale Politie Oost-Vlaanderen, waar de informatie geanalyseerd en onderzocht wordt. Indien de melder zijn gegevens achterlaat, kan hij gecontacteerd worden met feedback over de melding.

Opgelet: het meldpunt is niet bedoeld voor dringende politietussenkomsten - in dat geval belt de burger 101 - of niet-dringende politietussenkomsten zoals het melden van een diefstal - in dat geval kan de burger terecht op het politiekantoor.

Meldingsbereidheid verhogen: horen, zien en melden!

Dit meldpunt zal de komende weken op verschillende manieren onder de aandacht gebracht worden van de havengemeenschap, om de meldingsbereidheid te verhogen. Er zullen o.a. flyers en affiches verdeeld in het havengebied en er worden infosessies georganiseerd om de havenwerkers te duiden op de risico’s van medewerking met criminele organisaties. Uit gesprekken tussen de politiediensten en de bedrijven blijkt alvast dat dit anoniem meldpunt enthousiast wordt onthaald.

*Deze partners engageren zich voor het project HAVEN: Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen, Coördinatie- en Steundirectie Federale Politie Oost-Vlaanderen, Scheepvaartpolitie Gent, Politiezone Gent, Politiezone Assenede/Evergem, Politiezone Regio Puyenbroeck, North Sea Port, Gouverneur Oost-Vlaanderen, Parket Oost-Vlaanderen, Douane & Accijnzen, Stad Gent, gemeente Zelzate, gemeente Evergem, Politie Zeeland-West-Brabant.

 

Logo Havik: Haven Informatie Kruispunt - jouw meldpunt voor de haven

Labels