Classic 21 Veiligheid: Een dashcam in je voertuig installeren?

De laatste tijd kregen we verschillende mails van internetgebruikers die informatie wensen over de wettelijkheid van de dashcams. Een dashcam is een camera die je op de voorruit van je voertuig bevestigt. Deze camera legt minstens de verkeerssituatie vóór je vast, maar er bestaan ook meer geavanceerde modellen die filmen wat er achter je gebeurt. Je mag een dergelijke camera installeren, maar je moet aan verschillende voorwaarden voldoen.

DASHCAM

Een particulier kan een dashcam bijvoorbeeld gebruiken om zijn vakantietraject te filmen. Als hij de beelden van deze autotrip enkel en alleen gebruikt voor 'persoonlijke of huishoudelijke doeleinden' (bv. het herbekijken van de beelden thuis of in familieverband), zal de Privacywet niet van toepassing zijn. Bijgevolg hoeft hij de regels van deze wet niet na te leven. Zodra diezelfde persoon de beelden echter publiek maakt, zullen de regels inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht wel degelijk van toepassing zijn. Hij moet ook aangifte doen van de camera op de website www.aangiftecamera.be.

Meestal koopt iemand echter een dashcam om de beelden te gebruiken als bewijsmateriaal bij ongevallen. In dat geval is het gebruik van de camera ook toegelaten, maar alleen om eigen geschillen te beheren. Uiteraard is ook hier een aangifte verplicht. De eigenaar moet de beelden 's avonds wissen als er overdag niets problematisch gebeurd is. Bij een ongeval moet hij de tegenpartij meteen melden dat hij over beelden beschikt.

Voor meer informatie over dashcams klik hier