Controleactie zwaar vervoer: 125 voertuigen gecontroleerd, 62 overtredingen vastgesteld

BRUSSEL, 18/10/2019. - Op maandag 14 oktober 2019 voerde de Geïntegreerde Politie controles gericht op zwaar vervoer uit op de parkings langs de E411 in Bierges en langs de E40 in Groot-Bijgaarden. In totaal werden 125 voertuigen, voornamelijk vrachtwagens en bussen, gecontroleerd en werden maar liefst 62 overtredingen vastgesteld.

In het kader van de TISPOL actieweek Truck & Bus vinden deze week in heel Europa controleacties plaats, specifiek gericht op zwaar vervoer. Ook de Belgische Geïntegreerde Politie neemt deel. Op maandag 14 oktober voerden ploegen van de Federale en Lokale politie samen controles uit op de autosnelwegparkings in Groot-Bijgaarden en Bierges.

De focus lag niet enkel op de controles zelf, maar ook op kennisdeling tussen de politiediensten onderling. Centrex Wegverkeer, het kennis- en expertisecentrum van de Geïntegreerde Politie, maakte er een ‘Dag van de Expertennetwerken’ van. De controle van een vrachtwagen of bus is voor veel politieambtenaren immers geen alledaagse bezigheid en vergt een doorgedreven specialisatie. De acties in Groot-Bijgaarden en Bierges boden de kans aan experten in de meest gespecialiseerde materies om hun vaardigheden te demonstreren aan collega’s van de Federale Politie en verschillende lokale politiezones.

Indrukwekkende resultaten

De resultaten van deze controleactie tonen aan dat verkeersveiligheid van het zogenaamde zwaar vervoer een belangrijk onderwerp blijft. In totaal werden 125 voertuigen gecontroleerd, waaronder 76 buitenlandse voertuigen en 49 Belgische. Bij deze controles werden maar liefst 62 overtredingen vastgesteld, waaronder:

  • Van 9 voertuigen was de lading onvoldoende of zelfs niet gezekerd
  • 8 bestuurders respecteerden de rij- en rusttijden niet
  • 4 bestuurders werden betrapt op fraude met hun tachograaf (het toestel dat de rij- en rusttijden registreert)
  • 5 bestuurders konden niet de juiste documenten voor personenvervoer voorleggen
  • 3 bestuurders beschikten niet over het nodige rijbewijs
  • 1 transport met gevaarlijke goederen (ADR) bleek niet in orde te zijn
  • 2 voertuigen waren uitgerust met een systeem om te frauderen met de AdBlue (een nabehandelingssysteem voor uitlaatgassen, verplicht voor grote dieselvoertuigen om aan de huidige milieunormen te kunnen voldoen)
  • 1 bestuurder reed onder invloed van drugs

Ter plaatse werden boetes geïnd voor een totaalbedrag van € 47.090. Alle overtredingen dienden meteen geregulariseerd te worden alvorens de voertuigen terug het verkeer in mochten. Eén voertuig werd in beslag genomen, een aantal andere voertuigen zijn voorlopig geïmmobiliseerd tot ze weer volledig in orde zijn.

“Voor herhaling vatbaar”

Voor Hoofdcommissaris Koen Ricour, covoorzitter van Centrex Wegverkeer en directeur van de federale wegpolitie, was het alvast een geslaagde actie. “De resultaten tonen aan hoe belangrijk dergelijke acties zijn. De Geïntegreerde Politie moet absoluut aandacht blijven hebben voor zwaar vervoer en de specifieke controles die eraan te pas komen.”

Ook voor commissaris Gerry Peeters, coördinator van de Expertennetwerken binnen Centrex Wegverkeer, is de actie voor herhaling vatbaar. “We krijgen heel wat positieve reacties van de aanwezige collega’s. Ze konden ervaringen uitwisselen met experten en collega’s van de Federale en Lokale Politie, vragen stellen over verschillende materies en de gespecialiseerde controles direct op het terrein observeren. Het idee werd meteen geopperd om dit soort evenementen vaker te organiseren!”

Labels