De inclusie van personen met een handicap speelt zich ook af op het web

Wist u dat er een Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties bestaat? Ze werd in Belgisch recht omgezet bij de wet van 19 juli 2018. De Belgische politie tracht hieraan te beantwoorden door haar websites aan te passen aan personen met een handicap. De werelddag van 3 december is de gelegenheid om hierop terug te komen. 

Inclusie website

Iedere burger heeft het recht op toegang tot informatie. De Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties herinnert daaraan. "Onder toegankelijkheid moet worden verstaan het geheel van principes en technieken die in acht moeten worden genomen bij het ontwerpen, bouwen, beheren en bijwerken van websites en mobiele applicaties om hen voor gebruikers toegankelijker te maken, met name voor personen met een beperking", aldus de richtlijn. 

België heeft de richtlijn omgezet in de wet van 19 juli 2018. "Overheidsinstanties nemen de noodzakelijke maatregelen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken, overeenkomstig de bepalingen van deze wet, door ze waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust te maken", zo staat er te lezen. 

In die zin zijn de rekruteringswebsite jobpol.be, de 160 websites van de Lokale Politie, de algemene portaalsite politie.be, de site van de Federale Politie en die van de Algemene inspectie (AIG) in overeenstemming met de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 en voldoen ze aan de vier toegankelijkheidscriteria. Iedere persoon die het web wenst te gebruiken, moet immers beschikken over een inhoud die:  

  • waarneembaar is: gebruikers moeten in staat zijn de informatie waar te nemen (ze mag niet voor al hun zintuigen onwaarneembaar zijn); 

  • bedienbaar is: de interface mag geen interactie vereisen die een gebruiker niet kan uitvoeren; 

  • begrijpelijk is: gebruikers moeten de informatie en de bediening van de gebruikersinterface kunnen begrijpen; 

  • robuust is: de inhoud moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door uiteenlopende soorten gebruikers en door technische hulpmiddelen. 

Zo kunnen slechtzienden, kleurenblinden, doven of personen met een motorische handicap de websites van de politie gebruiken. 

Ook u kunt de toegankelijkheid checken 

De toegankelijkheid van onze websites wordt regelmatig gecontroleerd via een Accessibility check, ontwikkeld door de FOD BOSA. Het gaat om een tool die kan worden geïnstalleerd in de bladwijzerbalk van uw webbrowser. Hij zal u vervolgens een rapport bezorgen over de toegankelijkheid van de pagina waarop u surft.  

Trouwens, wanneer u tijdens het surfen op de sites ontoegankelijke informatie of pagina's aantreft, neem dan zeker contact op met de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen of met rekrutering@police.belgium.eu voor de website jobpol.be

Meer informatie ...