De inspecteurs in de kijker !

Een aantal profielen raakt bij verschillende directies en diensten van de Federale Politie maar moeilijk ingevuld. Om tekorten aan te vullen en zowel intern als extern geschikte kandidaten aan te trekken, zet de Federale Politie in 2023 extra in op #EmployerBranding. In januari staan de inspecteurs in de kijker! Samen met inspecteur Nele Van Gasse verkennen we het specifieke werkterrein van de Antwerpse Scheepvaartpolitie (SPN).

De inspecteurs in de kijker !

Inspecteurs gezocht!

Op datum van 30 november 2022 telde de Federale Politie 7301 inspecteurs volgens het organiek kader, waarvan een meerderheid bij de Federale Wegpolitie (DAH). Maar momenteel zijn niet alle beschikbare plaatsen ingevuld. De grootste tekorten aan inspecteurs situeren zich vooral bij de Scheepvaartpolitie (SPN) en bij de Luchtvaartpolitie (LPA).

Bij de Federale Politie hebben inspecteurs de mogelijkheid om zich te specialiseren. Denk aan de Directie hondensteun, de Luchtvaartpolitie, de Spoorwegpolitie, Scheepvaartpolitie, Federale Gerechtelijke Politie of het interventiekorps van de coördinatie- en steundirecties. Bij de Lokale Politie komen inspecteurs terecht bij de interventiedienst, de wijk- of jeugdwerking, de recherche enzovoort. De gemeenschappelijke deler: inspecteurs dragen bij tot een gemeenschapsgerichte politiezorg, wat betekent dat zij deel worden van een politie die in de samenleving is 'geïntegreerd'.

 

Focus sur les inspecteurs !

SPN Antwerpen: taken afhandelen van a tot z

Inspecteur Nele Van Gasse (32) werkt nu drie jaar bij SPN Antwerpen. Omdat ze in de maritieme sector – een sector die haar uitermate boeit - heeft gewerkt, was het voor haar een logische stap om daar onmiddellijk na de politieschool te starten. “Ik werk hier al drie jaar lang heel graag”, steekt ze van wal. “Het is fijn samenwerken met de collega’s (ze zijn met een honderdtal, nvdr.) en we hebben een goeie onderlinge band. Als lid van de sectie diefstallen heb ik heel wat vrijheid om mijn job uit te oefenen. In tegenstelling tot grote lokale politiezones, waar dossiers worden overgenomen door andere diensten voor het bekijken van camerabeelden of het afnemen van verhoren bijvoorbeeld, werken wij hier alles van a tot z af. We krijgen met andere woorden de tijd om alles zelf uit te zoeken en af te handelen, overleg te plegen met collega’s en samen naar oplossingen te zoeken. We krijgen ook voldoende ruimte om bijkomende opleidingen zoals zwaar vervoer en tachograaf te volgen, of om een vaarbewijs te halen. Dat heb je nodig om met één van onze twee patrouillevaartuigen of met de RHIB (rigid hull inflatable boat) te varen. De mogelijkheden zijn oneindig.”

Water, land of grenspost

Een grote variatie aan taken kenmerkt SPN Antwerpen: interventie te land en te water, grenstoezicht, controle van zee-, plezier- en binnenvaart, havenbeveiliging en havenveiligheid en teamwerking volgens fenomenen (milieu, criminaliteit, slachtofferzorg ...). Elke nieuwe medewerker krijgt een functionele opleiding en mogelijkheden om door te groeien in de specifieke taken die haar/hem het meest aanspreken. Je kan bij het starten bij SPN Antwerpen proeven van de drie takenpakketten: water, land en grenspost. Niet iedereen dient verplicht een vaarbewijs op zak te hebben. Wel krijg je de kans om mee te varen als opstapper.

Employer_branding_SPN_2.jpg
Employer_branding_SPN_3.jpg

Veiligheid in de haven en op het water

Het specifieke werkterrein van de Antwerpse Scheepvaartpolitie situeert zich voornamelijk in de haven van Antwerpen, maar strekt zich ook uit naar de waterwegen in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel en Limburg. “Het grondgebied is wel drie keer zo groot als de stad Antwerpen. Het is een kluwen van wegen, kaaien, containers, water … Het heeft mij een jaar gekost om het gebied te leren kennen. Het havengebied is een heel aparte sector, waar mensen nodig zijn die weten waarmee ze bezig zijn, die op de hoogte zijn van de laatste specifieke wetgeving (bijvoorbeeld vreemdelingenwetgeving), specialisten die zich constant bijscholen. Ikzelf heb in die drie jaar al heel wat geleerd!”

 

Geen burenruzies

Dat SPN Antwerpen met specifieke, havengebonden problemen wordt geconfronteerd, spreekt voor zich. “Wie graag van de ene interventie naar de andere rijdt, wil tussenkomen bij vechtpartijen of burenruzies, is hier aan het verkeerde adres”, vertelt Nele Van Gasse. “Wat je hier wél kan verwachten? Drugs, arbeidsongevallen, verkeersongevallen, koperdiefstallen ... De haven van Antwerpen kent een grote drugsproblematiek. Wij richten ons op de personen die de drugs komen ophalen en die op de kaai worden gespot dankzij de camera’s. We werken hiervoor nauw samen met de douane. De criminelen blijven echter nieuwe middelen en manieren zoeken en wij moeten bijblijven! We moeten ook afrekenen met vele verkeersongevallen: ofwel gaat het om stoffelijke schade ofwel gaat het om een heel ernstig ongeval en vallen er zwaargewonden of doden. De grote en zware ladingen die hier worden verscheept, zorgen soms voor arbeidsongevallen: de havenarbeiders krijgen niet zomaar een gevarenpremie ... Als het misloopt, is het ook onmiddellijk ernstig. Tot slot komen we tussen bij autodiefstallen, koperdiefstallen (treinsporen) … Zijn er geen interventies, dan kan je je werkdag zelf invullen: je kan patrouilleren, (scheeps-)controles uitvoeren, een geplande zoekactie op het water met de Cel Vermiste Personen meevolgen, pv’s opstellen, camerabeelden bekijken, zaken uitpluizen, langsgaan bij de bedrijven die je trouwens heel graag zien komen hier.”

 

Employer_branding_SPN_4.jpg

Onbekend is onbemind

“Veel collega’s van de Geïntegreerde Politie kennen de taken van SPN Antwerpen niet”, besluit inspecteur Van Gasse. “Er komt veel meer op ons af dan enkel het watergebonden aspect. We beschikken over voldoende (en veilig) materiaal om onze taken uit te voeren. Ook al kampen we met een personeelstekort, toch wordt er goed op toegekeken dat we niet te veel overuren draaien. Als de planning wordt opgemaakt, krijgen carpoolende collega’s dezelfde shifts; bovendien laten deze shifts van 12 uur ons toe om regelmatig op een weekdag thuis te zijn. Wie hier werkt, werkt hier graag en wie vertrekt, doet dat meestal wegens het woon-werkverkeer. Het is een mooie dienst waar ik graag mee nieuw leven wil in blazen, omdat ik hier zelf ontzettend graag werk!”

Goed om te weten: kandidaat-inspecteurs kunnen permanent solliciteren op jobpol.be.