De ontmanteling van het netwerk Sky ECC: een breekpunt in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in België

Vanmorgen om 5.00 uur is de grootste operatie tegen de drugshandel van start gegaan sinds de ontmanteling van het communicatienetwerk SKY ECC in maart eerder dit jaar.

De ontmanteling van het netwerk Sky ECC: een breekpunt in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in België

Frédéric Van Leeuw

Procureur fédéral

Vanmorgen om 5.00 uur is de grootste operatie tegen de drugshandel van start gegaan sinds de ontmanteling van het communicatienetwerk SKY ECC in maart eerder dit jaar.

Deze keer was het doel van de operatie niet om grote hoeveelheden drugs in beslag te nemen. De doelstelling was een belangrijk invoer- en distributienetwerk voor cocaïne in Europa te ontmantelen.

Onder leiding van een Brusselse onderzoeksrechter werden 114 huiszoekingen en 64 arrestaties verricht. Meer gedetailleerde cijfers zullen u zo dadelijk worden meegedeeld door de gerechtelijke directeur van Brussel.

Wat belangrijk is, op het niveau van het federaal parket, zijn de meerdere zware klappen voor de handelaars. We zijn bezig met onze derde arrestatiegolf in één week. Daarnaast zijn er de acties van andere plaatselijke parketten, zoals die van gisteren (maandag) in Antwerpen. Deze acties zijn van essentieel belang. In de eerste plaats om te strijden tegen cocaïne die een echte sociale en volksgezondheidsplaag vormt. Maar ook om te voorkomen dat het soms extreme geweld dat sommige criminele organisaties in Midden-Europa en in ons land in het bijzonder trachten in te voeren, ingebed raakt.

De ervaring leert dat het veel moeilijker is corruptie en geweld uit te roeien wanneer zij eenmaal ingeburgerd raakte in een land.

20211026 SKYECC - 01

 

Eric Jacobs,

Directeur van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel

Het dossier van vandaag betreft een criminele organisatie die ervan verdacht wordt actief te zijn in de cocaïnehandel tussen Zuid-Amerika en Europa. Een groep criminelen, gevestigd in België (grotendeels in Brussel), is verantwoordelijk voor de ontvangst van de cocaïne, het uithalen ervan en de herverpakking in Belgische laboratoria. Na die herverpakking zorgen koeriers voor de verdeling in de rest van Europa.

Op vraag van de onderzoeksrechter heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Brussel, gesteund door andere FGP’s en diensten van de Federale Politie – hetzij meer dan 1 100 politieambtenaren een honderdtal huiszoekingsbevelen in België uitgevoerd, waarvan de meerderheid in Brussel. Het doel: een vijftigtal personen  oppakken met een link met die handel in verdovende middelen.

Vandaag ontdekten we 6 cocaïne-extractielaboratoria, tonnen producten en diverse materialen die waarschijnlijk met cocaïne geïmpregneerd zijn, tientallen bidons met chemische producten, een tiental vuurwapens, 57 in beslag genomen voertuigen waaronder verschillende luxevoertuigen, luxegoederen (Louis Vuitton en Dior tassen, Rolex en Bulgari horloges), een grote hoeveelheid gouden munten, een geldtelmachine, ongeveer 1 miljoen euro in cash en 300 m³ gesmokkelde tabak. We namen ook apparatuur voor tegenmaatregelen in beslag: technische apparatuur, stoorzenders, baken detectoren, bakens, drones en voortstuwingsmotoren voor duikers.

Binnen deze criminele organisatie gaan er aanzienlijke sommen contant geld om. Ze doet een beroep op Belgische en buitenlandse ondernemingen via stromannen; ze maakt gebruik van corruptie, dreigingen en geweld tot zelfs moord om haar doel te bereiken. Deze criminele groep gebruikt versleutelde communicatiemiddelen zoals Encrochat, Sky ECC en andere technieken om de politionele onderzoeksmiddelen te omzeilen.

We ontdekken een nieuwe criminele wereld op heel het Brusselse grondgebied die er tot nu toe in geslaagd was grotendeels onopvallend te blijven. We brengen netwerken van georganiseerde misdaad aan het licht die over aanzienlijke financiële en materiële middelen beschikken.

20211026 SKYECC - 2

 

Eric Snoeck

Directeur-generaal van de Federale Gerechtelijke Politie

Er is geen twijfel meer: de internationele en zelfs mondiale georganiseerde misdaad is duidelijk zeer aanwezig in België.

We wisten al dat de haven van Antwerpen de grootste invoerhaven van cocaïne is, maar we zien nu duidelijk dat de maffia actief is in heel het land en dat ze haar activiteiten uitbreidt naar Brussel, Limburg, Luik, Charleroi en elders …

Sinds twee jaar maken we in het raam van het beleid van de federale regering van de opsporing en de actieve bestrijding van de georganiseerde misdaad een echte prioriteit en dit in samenwerking met het federaal parket en de magistratuur.

De grote hoeveelheid verzamelde gegevens dankzij de ontcijfering van de berichten die via SKY ECC zijn uitgewisseld, biedt in die context enorme mogelijkheden, mogelijkheden die we voortaan in alle veertien arrondissementen van het land benutten.

En  we behalen resultaten. Zo hebben we in de afgelopen maanden niet minder dan een dertigtal middelgrote of zeer grote operaties geleid. In Antwerpen natuurlijk, maar ook steeds vaker elders in het land. 

Sinds het begin van het jaar voert de Federale Gerechtelijke Politie 275 onderzoeken uit in de context van de Sky ECC-dossiers.

We hebben in dat verband 455 arrestaties uitgevoerd en bijna 2000 personen geïdentificeerd van wie we vermoeden dat ze er op een of andere manier bij betrokken zijn ...

Bovendien  genereert de georganiseerde misdaad enorm veel geld. Tien jaar geleden was een inbeslagname van 200 kilo cocaïne zeer omvangrijk. Vandaag de dag vertegenwoordigt de 77 ton cocaïne die alleen al dit jaar in beslag is genomen een doorverkoopwaarde (en dus criminele winsten) van 4 miljard euro  ...

We hebben ondertussen talrijke luxegoederen en indrukwekkende hoeveelheden contant geld in beslag genomen en herinvesteringen van het misdaadmilieu in de legale economie vastgesteld. De resultaten van de operatie van vandaag worden hieraan toegevoegd.

Die  operaties en resultaten hebben een kostprijs. De impact op de personeelscapaciteit van de Federale Gerechtelijke Politie is aanzienlijk.

Nationaal gezien is een equivalent van meer dan 500 leden van de FGP in het kader van deze onderzoeken ingezet, wat neerkomt op meer dan 1/5 van onze onderzoekscapaciteit. En dit aantal stijgt nog dag na dag.

Naast de georganiseerde misdaad die actief is op het vlak van invoer van cocaïne en waarvan vandaag de dag sprake is, zal het een echte uitdaging zijn ervoor te zorgen dat de Federale Gerechtelijke Politie een centrale en gespecialiseerde rol blijft spelen in het kader van de andere prioriteiten die de regering op het gebied van veiligheid heeft vastgelegd. Ik denk in het bijzonder aan de strijd tegen mensensmokkel, economische en financiële misdaad, cybercriminaliteit, kinderpornografie en natuurlijk terrorisme. Binnen deze fenomenen staan er niet alleen mensenlevens op het spel, maar is er ook een impact op onze economie of op de internationale reputatie van ons land.

 

20211026 SKYECC - 3

 

Frédéric Van Leeuw

Procureur fédéral

Een zaak als Sky ECC is een uitdaging voor zowel het openbaar ministerie als de politie. Niemand was voorbereid op een project met een omvang zoals die van Sky ECC en de vele vertakkingen ervan. Maar we zijn hier vandaag om de doeltreffendheid van onze initiatieven aan te tonen. Hiervoor hebben wij, samen met de Federale Politie, gezocht naar een efficiënte en pragmatische manier om onze gezamenlijke werkzaamheden aan te pakken. Zowel de politie als het gehele openbare ministerie (de 5 procureurs-generaal, de federale procureur en de 14 procureurs des Konings) hebben zich georganiseerd om prioriteiten vast te leggen. Op die manier maakten ze de nodige capaciteit vrij om de gegevens die door Sky ECC aan het licht kwamen, te exploiteren. Gezien de beperkte beschikbare middelen moesten dus keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld: er zijn met andere woorden bepaalde gerechtelijke dossiers en bepaalde thema’s die niet langer behandeld kunnen worden.

Het is echter dringend en essentieel dat er aanzienlijke onderzoeksmiddelen worden ingezet in de dossiers die verband houden met Sky ECC; en dat dit snel gebeurt om te voorkomen dat de verzamelde gegevens hun relevantie verliezen. De onthulde feiten zijn zo gevaarlijk voor onze samenleving dat het belangrijk is om te handelen.

Aangezien België een centrale rol lijkt te spelen bij de invoer en distributie van cocaïne uit heel Europa, hebben wij een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van internationale partners.

Dit dossier heeft waardevolle steun gekregen van Europol, Eurojust alsook Duitsland en Italië, waarmee een JIT (Joint Intervention Team) is opgezet. Het is mooie verwezenlijking van een doeltreffende samenwerking met Frankrijk en Zweden.

 

20211026 SKYECC - 4

 

 

Eric Jacobs,

Directeur van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel

Meer dan 1300 dagen ofwel ongeveer 20% van de capaciteit van de FGP Brussel hebben geleid tot de identificatie van verschillende laboratoria voor de verpakking en verwerking van cocaïne in Brussel, Vlaanderen en Wallonië, alsook verschillende sluikstorten van chemische producten afkomstig uit deze laboratoria.

Deze onderzoeken hebben ook geleid tot de identificatie van netwerken voor de invoer van cocaïne per zeecontainer of privéjet vanuit Zuid-Amerika via de Europese havens en luchthavens, alsook  van netwerken voor de uitvoer naar Italië, Duitsland, Zweden, Engeland, Frankrijk, Nederland en Portugal. De arrestatie van Colombiaanse personen die vandaag heeft plaatsgevonden, toont aan dat er drugstrafikanten op ons grondgebied aanwezig zijn die rechtstreeks uit Latijns-Amerika komen.

Tot slot heeft het onderzoek witwaskanalen via nationale en internationale commerciële structuren blootgelegd, vooral naar belastingsparadijzen.

 

20211026 SKYECC - 5

 

Eric Snoeck

Directeur-generaal van de Federale Gerechtelijke Politie

De strijd tegen deze ongeziene vormen van criminaliteit moet in de komende weken en maanden worden voortgezet.

Net als in de andere Europese landen vereist die strijd een nationale, sterke, efficiënte, wendbare, gespecialiseerde en goed uitgeruste Federale Gerechtelijke Politie op het gebied van personeel, technologie en analysecapaciteit.

Die strijd vereist ook een wetgevend arsenaal dat ons in staat stelt telecommunicatie te onderscheppen op evenredige wijze en met de nodige garanties op het gebied van de privacy.

Tot slot wil ik publiekelijk mijn erkentelijkheid en dank betuigen aan   alle medewerkers van de Federale Gerechtelijke Politie en van de Federale Politie. Onze rechercheurs, onze mensen van de speciale eenheden, onze ondersteunende diensten staan onder constante druk. Ze zetten zich vandaag en alle andere dagen in voor de veiligheid van ons land en onze medeburgers, in soms moeilijke omstandigheden.

 

Bijlage

SKY ECC: de bijgewerkte cijfers van de Federale Gerechtelijke Politie:

Aantal dossiers gelinkt aan SKY ECC: 275

 • Waarvan 79 dossiers verrijkt met gegevens uit het dossier SKY ECC
  • Waarvan 46 over illegale drugshandel (cocaïne) of +58%
  • Waarvan 20 over geweld gelinkt aan illegale drugshandel of +25%
 • Waarvan 196 nieuwe dossiers gelinkt aan SKY ECC
 • Waarvan 118 over illegale drugshandel (cocaïne) of +60%
 • Waarvan 33 over ecofin gelinkt aan illegale drugshandel of +16%

Aantal aangehouden personen in deze dossiers: 455

 • Van wie 361 personen in de dossiers verrijkt met gegevens uit het dossier SKY ECC of +79%
  • Van wie 317 gelinkt aan illegale drugshandel of +87%
  • Van wie 25 gelinkt aan geweld in een context van illegale drugshandel of +7%
 • Van wie 94 personen in de nieuwe dossiers gelinkt aan SKY ECC of +/- 30%
  •  Van wie 23 gelinkt aan illegale drugshandel of +24%
  • Van wie 12 gelinkt aan ecofin in een context van illegale handel of +12%
  • Van wie 27 gelinkt aan ICT in een context van illegale handel of +28%

Inbeslagnames van goederen/geld/luxegoederen/wagens: € 40 235 484

 • Tijdens de onderzoeken in Antwerpen, Brussel, Halle-Vilvoorde, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Luxemburg. 

Inzet van mensen bij de Federale Gerechtelijke Politie:

 • Onderzoek: 498 968 gepresteerde uren
 • Intel: 117 627 gepresteerde uren
 • Dus in het totaal: 616 595 uren of +493 FTE's

 

20211026 SKYECC - 6

 

20211026 SKYECC - 7