De Spoorwegpolitie: een respectvolle samenwerking tussen talrijke partners

Wederzijds respect is het hoofdthema van de kalender 2022 van de Federale Politie en is geïnspireerd op de campagne die de FOD Binnenlandse Zaken heeft gelanceerd om de relatie tussen de burgers en de veiligheidsberoepen te bevorderen. Bij deze gelegenheid belichten wij elke maand een ander thema waarbij respect centraal staat. In september staat de Spoorwegpolitie in de schijnwerpers. Focus op de relatie met de treinreizigers en alle professionele partners van de Spoorwegpolitie in het teken van veiligheid op en langs het spoor.

La Police des Chemins de Fer : une collaboration respectueuse entre de nombreux partenaires

De leden van de Spoorwegpolitie komen in contact met tal van verscheidene groepen mensen. Zo werken ze samen met collega’s van de Federale Politie en de Lokale Politie; Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS; conducteurs en ontmoeten ze treinreizigers van heinde en verre … In het station van Antwerpen-Centraal ontmoetten we commissaris Inge Snyders en inspecteur Glen Calders van de Spoorwegpolitie regio Noord.

“De Spoorwegpolitie doet alle interventies op alles wat sporen en perrons betreft zoals bv. de kabeldiefstallen, graffiti ... Momenteel patrouilleren we ook nog in de grote stations maar op het moment dat de laatste omzendbrief, die de minister normaal eind dit jaar zal ondertekenen, officieel van kracht wordt, zal ons werkgebied zich beperken tot alles wat sporen en perrons betreft. De taak in de stations neemt de Lokale Politie van ons over”, verduidelijkt commissaris Inge Snyders. “Zo zullen we nog meer in contact komen met onze collega’s van de Lokale Politie.”

Toch zullen ze actief blijven in de stations tijdens de zomerfestivals. Afgelopen zomer hebben ze het hier opnieuw heel druk mee gehad: van de kleinere zoals Pennenzakkenrock tot de megafestivals zoals Tomorrowland. “Onze job is om de in- en uitstromen van de massa’s naar en van het festival in de bewuste stations zoals o.a. Boom, Leuven … in goede banen te leiden tot het perron leeg is”, reageert inspecteur Glen Calders. “Na het festival zorgen we er vooral voor dat de dronken mensen heelhuids de trein op geraken zodat ze niet naast het perron belanden. We zijn altijd blij als ze veilig en wel op de trein zitten.”

Tijdens hun job komt de Spoorwegpolitie ook buiten het station heel vaak in contact met de lokale politiezones. “Doordat we ons in Antwerpen bevinden, kan de aanrijtijd bij een personenongeval lang zijn. Vaak is de Lokale Politie dan al ter plaatse op het moment dat wij toekomen. Wij doen dan de verdere spoortechnische vaststellingen terwijl de collega’s het slechte nieuws aan de familie melden,” vertelt Glen.

Daarnaast werken ze ook samen met andere diensten van de Federale Politie. “Het werkgebied van de Spoorwegpolitie Regio Noord is verspreid over de provincies Antwerpen, Limburg en een deel van de provincie Vlaams-Brabant regio Leuven. Het komt dus wel eens voor dat we onderweg een ongeval tegenkomen en onze collega’s van de Wegpolitie nog niet aanwezig zijn. Dan stoppen we om de eerste vaststellingen te doen en het verkeer te regelen tot de Wegpolitie er is,” gaat Inge verder. “Zo hebben we ooit eens op weg naar een vergadering in Brussel een fiets op de E19 opgemerkt. Die hebben we er toen ook afgehaald.” “Bij ongevallen op het spoor werken we ook vaak samen met de maatschappelijk werkers van de Coördinatie- en steundirecties (CSD) Antwerpen, Limburg en Leuven. Elke woensdag zit er trouwens een maatschappelijk assistente van één van die CSD’s bij ons op kantoor,” vervolgt de commissaris.

Een derde en belangrijke groep mensen zijn de treinreizigers en de werknemers van de Belgische Spoorwegen zoals de machinisten, conducteurs en de veiligheidsdienst Securail. “Onze hoofdtaak is en blijft uiteraard het spoor en de treinen. Bij problemen op de trein hebben we met Securail een bevoorrechte partner. Er is trouwens een zeer goede samenwerking en verstandhouding tussen beide diensten. In eerste instantie moeten zij ingrijpen bij wanbetalers maar vaak hebben onze tussenkomsten meer impact, het blauw straalt nog altijd meer autoriteit uit. Dat merken we trouwens ook als we in de stations wandelen. Reizigers stappen regelmatig op ons af om raad te vragen of de weg te wijzen. Zeker buitenlanders komen gemakkelijk bij ons terecht in paniek als ze niet weten waar ze heen moeten. Het uniform draagt in deze ook vertrouwen en deskundigheid uit”, vult inspecteur Calders aan.

Labels