Geïntegreerde Politie herdenkt overleden collega’s

De Geïntegreerde Politie huldigt vandaag een gedenkplaat in als eerbetoon aan collega’s die  tijdens de dienst overleden zijn.
Familieleden van de overleden politiemensen woonden deze intieme plechtigheid bij.
Deze inhuldiging valt symbolisch samen met de 20ste verjaardag van de wet op de Geïntegreerde Politie, die dateert van 7 december 1998.

“Een blauwe, fiere muur van kepies en natte wangen”

Sinds 1 januari 2001 hebben al te veel politiemensen het leven gelaten tijdens de uitoefening van hun opdrachten, ten dienste van de veiligheid van de burgers. Zich deze collega’s herinneren, betekent dat we nooit mogen vergeten dat politiemensen dagelijks risico’s nemen om de veiligheid van de burger te verzekeren. Soms zetten ze hun eigen leven daarbij op het spel.

Familieleden van de overleden politiemensen woonden de inhuldiging van de gedenkplaat in het Polis Center bij, net als een aantal vertegenwoordigers van onze overheden. De commissaris-generaal van de Federale Politie, Marc De Mesmaeker, richtte zich tot de genodigden aan de hand van zijn persoonlijke impressies rond een recente gebeurtenis die grote indruk op hem maakte:

“Zelden kreeg solidariteit zo’n gezicht. Zelden kreeg collegialiteit zo gestalte. Zelden waren blauw en wit zo’n mooie combinatie. Zelden was een beeld zo scherp. Zelden was een boodschap zo helder. Zelden was emotie zo gedisciplineerd. Zelden was verdriet zo uniform…”

Ook de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Nicholas Paelinck, sprak de mensen toe:

“Dag na dag geven onze politiemensen het beste van zichzelf, in kleine en grote daden, in woorden van troost en hulp.”

 

Herdenking