Historia: Het Kwartier Kroon

Het Kwartier Kroon werd gebouwd in 1909, voornamelijk om rijkswachters in opleiding te huisvesten. In het begin waren er leslokalen, een bibliotheek, een turnzaal, een hindernispiste voor ruiters in opleiding, stallen, een diergeneeskundige dienst, een mess, een wasserij en logies voor de troepen.

In de buurt waren er al de kazernes van het Arsenaal, Rolin, Géruzet en de Witte de Haelen, het militair hospitaal, het militair station en het exercitieterrein. De snel groeiende rijkswacht kreeg door de wet van 1957 een autonoom statuut ten opzichte van de strijdkrachten.

Om in haar behoeften te voorzien, kwamen er nieuwe gebouwen bij in de kazerne. In 1947 werden de kantoren van de generale staf gebouwd, in 1975 de appartementsgebouwen en het informaticagebouw en in 1990 de communicatietoren. De rijkswacht zou uiteindelijk als enige in de kazernes blijven nadat het leger geleidelijk aan wegtrok uit de verschillende complexen. Bij de hervorming is het de Federale Politie die zich reorganiseert in de verschillende kazernes van de wijk.

Het begin van een nieuw hoofdstuk voor al wie in het Kwartier Kroon gewerkt en ooit zelfs gewoond heeft. Maar nostalgici kunnen op beide oren slapen: de kazerne zal niet hetzelfde lot ondergaan als de Rolinkazerne of het militair hospitaal die leeg kwamen te staan en respectievelijk in 1993 en 2002 werden afgebroken.