Levensgevaarlijke trend: steeds meer spoorlopers in België

Het gevaar van spoorlopen: cijfers zeggen meer dan woorden!

Download dit persbericht in pdf-formaat

Persbericht Infrabel

Infrabel start met nieuwe, harde sensibiliseringscampagne

Ondanks alle inspanningen om dit levensgevaarlijke gedrag in te dijken, lopen steeds meer mensen de sporen op waar dat verboden is. Zo is het aantal spoorlopers tijdens de eerste 6 maanden van 2015 gestegen in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor. Dit jaar vielen er jammer genoeg ook al 1 dode en 1 zwaargewonde door spoorlopen. Infrabel, in nauwe samenwerking met Securail, NMBS en de politie, lanceert een nieuwe en harde sensibiliseringscampagne om spoorlopers te confronteren met de realiteit.

Aantal spoorlopers blijft stijgen in 2015

"Snel een kortere weg nemen want ik ben te laat voor mijn afspraak." "Ik heb geen zin om rond te wandelen." "Ik zie de trein wel aankomen, maar ik kan nog net de sporen oversteken." Wat de

argumenten ook zijn, je mag nooit op de sporen lopen waar dat verboden is, want dat is levensgevaarlijk. En toch gebeurt dit dagelijks.

Tijdens de eerste jaarhelft van 2015 kwamen er 334 meldingen binnen over mensen die op de sporen liepen waar dat niet mag. Dat is een stijging van 18% in vergelijking met dezelfde periode het

jaar daarvoor. Voor de eerste 6 maanden van 2015 zitten we aan bijna evenveel meldingen als in heel 2014. Dit zijn de officiële, geregistreerde cijfers. Het echte aantal ligt vele malen hoger. Spoorlopen zorgt ook voor heel wat vertraging voor de treinreizigers. Dit semester al gemiddeld 5,5 uur per dag.In het eerste semester van dit jaar vielen er jammer genoeg 1 dodelijk slachtoffer en 1 zwaargewonde door illegaal op de sporen te lopen. Dat is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2014.

Vorig jaar vielen de meeste slachtoffers in het tweede semester. Heel wat mensen schatten de snelheid van een aankomende trein totaal verkeerd in. Het is ook niet omdat jij een trein ziet dat de

treinbestuurder jou ziet. Om mensen bewust te maken, lanceert Infrabel, samen met Securail, NMBS en de politie, een nieuwe sensibiliseringscampagne.Niet voor gevoelige kijkers?

Voor deze campagne deden we een crashtest met paspoppen en een werktrein van Infrabel. Speciaal hiervoor werd het spoor buiten dienst gesteld zodat iedereen veilig kon werken. De test is

eenvoudig. De treinbestuurder rijdt aan 80 km/u. Net na een overweg staan meerdere poppen op de sporen. Bij de eerste impact voert hij onmiddellijk een noodremming uit. De treinbestuurder doet er

echt alles aan om zo snel mogelijk te stoppen. Maar ondanks het feit dat hij volop remt en "maar" 80 km/u rijdt (de meeste treinen op het Belgische spoornet rijden sneller), zijn meerdere aanrijdingen niet te vermijden.Die dag werden twee testen uitgevoerd. In beide gevallen was de remafstand langer dan 400 meter! De boodschappen zijn duidelijk: illegaal op de sporen lopen is levensgevaarlijk en een trein op

snelheid kan niet meteen stoppen. Het is de eerste keer dat Infrabel voor zijn sensibiliseringscampagnes met dergelijke harde beelden werkt. We willen daar niemand mee kwetsen. Het is een bewuste keuze om aan alle spoorlopers de realiteit te tonen. Hen te laten zien wat de gevolgen kunnen zijn. Het kan niet genoeg benadrukt worden: "Voor je eigen veiligheid, loop nooit op de sporen. Je leven is een omweg waard."

Een campagne met zo veel mogelijk "impact"

We willen uiteraard zo veel mogelijk mensen bereiken. De sensibiliseringsvideo wordt daarom vanaf 21 oktober in alle bioscoopzalen in België getoond. In alle grote stations hangen affiches op van de

nieuwe campagne. Daarnaast wordt er ook zwaar ingezet op de sociale media en is er de website www.loopnooitopdesporen.be met extra informatie.De beelden van deze campagne zullen ook worden gebruikt om te sensibiliseren in scholen van het secundair onderwijs. Dat gaat specifiek om scholen die we zelf hebben uitgekozen en die in de buurt van spoorinfrastructuur (hotspots) liggen. We willen zo veel mogelijk jongeren bereiken omdat we merken dat het vaak zij zijn die op de sporen lopen. In 2014 was de helft van de dodelijke

slachtoffers minder dan 18 jaar.

Afsluitingen, struikelmatten en camera's

Naast sensibiliseren wordt er ook ingezet op technische maatregelen. Zo probeert Infrabel de hotspots op zijn spoornet zo goed mogelijk af te sluiten met omheiningen. De volgende jaren worden

er in 70 stations in België struikelmatten geplaatst. Deze matten moeten spoorlopers ontmoedigen om nog op het spoorwegdomein te lopen. Daarnaast worden er ook camera's geïnstalleerd. Eén concreet voorbeeld is de Noord-Zuidverbinding. Deze tunnel die de stations Brussel-Noord en Brussel-Zuid verbindt, is een echte hotspot voor spoorlopers. Het is bovendien het drukste punt van het Belgische spoorwegnet. 1 op de 3 treinen in België rijdt door de Noord-Zuidverbinding. Wie daar illegaal op de sporen loopt, riskeert niet alleen zijn leven, maar stuurt ook een groot deel van het treinverkeer zwaar in de war. Daarom worden er op korte termijn specifieke acties gepland. Er worden camera's geïnstalleerd en er komen bijkomende en ook hogere afsluitingen.

Repressie en zware boetes

Sensibilisering is slechts één dimensie van de aanpak van spoorlopen. Spijtig genoeg is ook een repressieve aanpak nodig om overtreders op andere gedachten te brengen. Securail (de

veiligheidsdienst van NMBS) heeft de bevoegdheid om inbreuken te verbaliseren en zal niet aarzelen dat te doen, in nauwe samenwerking met de politiediensten. Securail, de spoorweg- en lokale

politie stelden tijdens twee gerichte acties dit jaar in april en juni in totaal 317 processen-verbaal op tijdens 390 patrouilles.

Cijfers

Spoorlopen 2012 2013 2014 1e jaarhelft 2015
Aantal gevallen 478 477 509 334
Dodelijke slachtoffers 2 9 9 1
Zwaargewonden 5 4 7 1
Minuten vertraging 66.039 54.777 62.741 59.765

Perscontacten

Thomas Baeken (woordvoerder Infrabel): 0491/72.44.74

Bart Crols (woordvoerder NMBS): 0491/72.45.17

Persdienst Federale Politie: 0477/50.18.01

Labels