Ontsnapt uit de gouden kooi: ICT-expert Laurent Bounameau

Laurent Bounameau (45), commissaris en ICT-expert bij de Federale Politie, was 15 jaar toen hij zich inschreef voor een opleiding bij defensie. Na een jarenlange loopbaan bij de overheid, ging hij een kijkje nemen in de privé, om na twee jaar met plezier terug te keren.

Naar de universiteit gaan was niet vanzelfsprekend voor Laurent. Toch was het altijd een droom om verder te studeren. Dus schreef hij zich in bij defensie. "In het begin van mijn carrière als onderofficier werkte ik en volgde ik tegelijkertijd een opleiding." Een hard leven dat wel degelijk geloond heeft. Na defensie wordt Laurent commissaris bij de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie en na enkele jaren komt Laurent net onder de commissaris-generaal te staan en wordt benoemd hij als information security & privacy officer. "Ik was er verantwoordelijk voor informatieveiligheid. Zeg nooit informaticaveiligheid tegen informatieveiligheid", benadrukt hij. "Het laatste gaat over veel meer dan computers. Het gaat over een volledig risicomanagement en de bescherming van de bevolking in alles wat privacy betreft."

Vanuit die positie aasden veel instellingen op Laurent en zijn knowhow. Hij kreeg een aanbod van het FSMA, het publieke controleorgaan voor de banken in België en een semipublieke instelling. "Op het eerste moment heb ik nee gezegd. Ik zat op mijn plaats bij de politie, had een interessante functie, een stabiel leven - ik werkte er intussen 15 jaar - en dito loon. Toch nodigden ze mij uit voor een gesprek. Ik besloot mijn opties te vergelijken. Ik kon maar gaan luisteren." Van alle kandidaten scoorde Laurent het allerhoogste op de test. Hij kreeg onmiddellijk de job aangeboden. Toen besloot hij zijn comfortzone te verlaten. Hij nam twee jaar loopbaanonderbreking en waagde de stap. "Andere mensen nemen die om een wereldreis te maken, ik besloot mijn carrièremogelijkheden te bekijken. Ik had 28 jaar in de publieke sector gewerkt en kwam nu in een semipublieke instantie terecht. Ik opereerde er op het niveau van cybersecurity en risicomanagement als CISO (chief information security officer) maar dan in een breder kader dan alleen dat van de overheid. Op dat moment was cybersecurity vooral iets wat mensen kenden uit de films in Amerika en wat relatief nieuw was in België. Heel fijn om in zo'n nieuwe, snel evoluerende sector te werken."

Na nog een jaartje bij Proximus waren zijn twee jaar onderbreking op en moest Laurent een keuze maken. In de privé blijven werken of teruggaan naar de politie. "Ik heb een balans opgemaakt. Alle voor- en nadelen opgelijst. En voor mijn oude job gekozen. Natuurlijk zijn er voordelen aan werken in de privésector. Zoals een hoger loon. Maar dat werkt op een bepaald moment ook tegen je. Er moeten altijd maar financiële doelen gehaald worden, waardoor de onderliggende filosofie, waarom je aan cybersecurity doet, verdwijnt. Ik werk in een booming sector, eentje die de toekomst bepaalt en steeds belangrijker zal worden. Bij de overheid moeten we daarin investeren. Financieel, maar ook met de juiste mensen en hun competenties. Daarom zijn wij niet noodzakelijk op zoek naar de hoogste diploma's, maar wel naar mensen met een heel gespecialiseerde kennis die gemotiveerd zijn. Hier zal de toekomst gemaakt worden."

Tekst: William Visterin

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Mark Magazine #30