Oplichters misbruiken het merk Apple !

Xavier nam contact met ons op om zijn verhaal met ons te delen en om ervoor te zorgen dat onze lezers niet hetzelfde overkomt. Toen hij in het kader van zijn beroepsactiviteit verschillende websites raadpleegde en op een foto klikte, kwam een pagina van de Apple-helpdesk tevoorschijn.  
Hij was erg verrast. Hij is eigenaar van een computer van dat merk en was net daarop zijn opzoekingen aan het doen.

 

In het bericht staat dat de diensten van Apple via de cloud - die hij ook gebruikt - op zijn computer een abnormale activiteit ontdekt hebben.
Xavier wordt verzocht om via een gratis nummer contact op te nemen met de helpdesk.
Wanneer hij hieraan gevolg geeft, krijgt hij iemand aan de lijn die Engels spreekt. Xavier, die die taal regelmatig gebruikt, verbaast zich er niet over.

De persoon aan de andere kant van de lijn bedankt hem om de raad te hebben opgevolgd en stelt hem voor om op afstand een controle uit te voeren. Xavier stemt hiermee in.

Die persoon meldt hem vervolgens dat die controle de aanwezigheid van spyware aan het licht bracht die privégegevens zou vergaren.

Xavier maakt zich ongerust over zijn persoonlijke gegevens en aanvaardt dat een veiligheidsoplossing wordt geïnstalleerd. Xavier krijgt te horen dat die oplossing betalend is en dat ze 600 euro kost.

Onder druk van voornoemde reden gaat Xavier ermee akkoord te betalen. Hij geeft vervolgens de gegevens van zijn kredietkaart.

De persoon aan de andere kant van de lijn zegt hem de software te hebben geïnstalleerd en dankt hem.

Xavier bekijkt vervolgens de toepassingen van zijn computer en ziet niet of de software wel degelijk werd geïnstalleerd.

Enkele uren later stelt hij echter vast dat het bedrag van 600 euro werd gedebiteerd.

Hij neemt contact op met zijn bank die zijn kredietkaart snel blokkeert om te voorkomen dat er nog andere betalingen kunnen plaatsvinden.

Zijn bank laat hem weten dat het opgenomen bedrag naar een Paypal-rekening, gekoppeld aan een rekening buiten Europa, werd gestuurd.

Voor Xavier is dit verhaal uiteindelijk goed afgelopen. Hij heeft het gestorte bedrag immers teruggekregen.

Die vorm van oplichting treft regelmatig Windowsgebruikers. De surfers die vertrouwen hebben in het merk met de appel zullen hebben begrepen dat ze voortaan zeer aandachtig en voorzichtig moeten zijn.