Politie-identiteiten gebruikt om u in de val te lokken! 

Update: Er zijn opnieuw meldingen van verdachte oproepen door leidinggevenden bij de politie, ditmaal in naam van André Desenfants, de directeur-generaal bestuurlijke politie bij de Federale Politie.

De Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de gerechtelijke politie werd op de hoogte gebracht van verschillende phishingcampagnes via e-mail. Deze mails zouden zogenaamd verstuurd zijn in naam van de FCCU of de Federale Gerechtelijke Politie. Kijk uit!  

Andre Desenfants

Sommige mails zijn verstuurd in naam van Catherine De Bolle, de huidige directeur van Europol en voormalige commissaris-generaal van de Federale Politie. De naam van de huidige commissaris-generaal van de Federale Politie, eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker, wordt soms ook vermeld in sommige van die e-mails.  

Het fenomeen 'phishing' verwijst naar de pogingen om mensen op te lichten via het versturen van mails of via de aanmaak van valse websites of valse nieuwsberichten.  

Sommige e-mails bevatten als onderwerp de vermelding 'Uw oproeping' en beweren u ervan op de hoogte te brengen dat u verschillende inbreuken zou hebben gepleegd en zelfs seksueel getinte foto's naar minderjarigen zou hebben verstuurd.   

Andere e-mails hebben als onderwerp 'U moet actie ondernemen' en melden de geadresseerden dat hun PayPal-account werd geblokkeerd. Er wordt voorgesteld op een link te klikken om de Paypal-account zogezegd te deblokkeren.  Deze link leidt u in feite naar een valse PayPal-site. De verzender van die mail geeft zichzelf valselijk uit voor medewerker van de Federal Computer Crime Unit.  

Genomen initiatieven  

Hoewel de FCCU vanuit wettelijk oogpunt strikt genomen geen enkele rol te spelen heeft in het geval van pogingen tot oplichting, hebben onze diensten het initiatief genomen om contact op te nemen met de verschillende externe partners die belast zijn met de aanpak van die fenomenen. Het gaat in dit geval om het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en het Computer Emergency Response Team (CERT) (de operationele dienst van het CCB).  

Het CERT heeft de nodige maatregelen getroffen om een halt toe te roepen aan het misbruik van in deze situatie gebruikte e-mailadressen.   

De FCCU en de Federale Politie kunnen enkel maar herhalen dat voorzichtigheid geboden is wanneer u een verdachte e-mail ontvangt.  
  

  • Beantwoord nooit een mail die opmerkelijk en zelfs verdacht lijkt.  

  • Een e-mail die spel- of grammaticale fouten bevat of die niet professioneel is opgesteld, is verdacht.  

  • Controleer de juistheid van de ontvangen informatie door de afzender van het bericht te contacteren ZONDER OP DE ONTVANGEN E-MAIL TE ANTWOORDEN. U kan dit doen door via de browser de officiële website van de zogenaamde afzender te zoeken en door rechtstreeks telefonisch contact met hem op te nemen of door manueel het adres van de website van de afzender, van uw bank ... in de browser in te geven.  

  • Deel nooit uw persoonlijke of bankgegevens telefonisch of via mail mee wanneer een derde hierom verzoekt.  

  • Meld de frauduleuze mail aan de bevoegde diensten:  

  • U kan ook altijd een kopie van de frauduleuze mail sturen naar volgend adres:   

  • Verwijder vervolgens de verdachte mail.  

Bent u toch het slachtoffer van oplichting met een valse mail?  

  • Verwittig zo snel mogelijk uw bank en CardStop om de financiële verrichtingen die nog kunnen plaatsvinden en eventueel uw bankkaarten te blokkeren.  

  • Neem contact op met de Lokale Politie om klacht in te dienen.  

  

Meer weten?  

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen kunt u de website van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) raadplegen op volgend adres: https://www.safeonweb.be/