Resultaten controleactie ‘roodlichtnegatie’ in provincie Antwerpen: 280 inbreuken vastgesteld op het negeren van de verkeerslichten

Tijdens de eerste week van de paasvakantie, van 1 april tot en met 7 april 2024, vond er in de provincie Antwerpen een grootschalige actie plaats rond ‘roodlichtnegatie’. Er werden zo’n 280 inbreuken vastgesteld op het negeren van de verkeerslichten door alle types weggebruikers. Deze resultaten tonen het belang van de controleacties en de noodzaak van sensibilisering.

Resultaten controleactie ‘roodlichtnegatie’ in provincie Antwerpen: 280 inbreuken vastgesteld op het negeren van de verkeerslichten

In totaal werden er 280 inbreuken op het negeren van een verkeerslicht werden vastgesteld. Bij 92% daarvan was dit aan een driekleurig verkeerslicht, 7% (21) waren voetgangers die werden tegengehouden wanneer ze de tweekleurige voetgangerslichten negeerden. In alle 280 gevallen werd niet alleen de eigen veiligheid van de overtreders in gevaar gebracht, maar ook die van anderen op de weg.

Het negeren van een driekleurig verkeerslicht resulteert doorgaans in een onmiddellijke inning van €174 + administratieve kosten. Hangt de overtreding samen met een andere overtreding dan wordt er een proces verbaal opgesteld en zal het parket oordelen of ze de overtreder dagvaarden of een minnelijke schikking voorstellen. Voetgangers die het verkeerslicht negeren worden een onmiddellijke inning opgelegd van €58 + administratieve kosten.

Daarnaast werden nog 61 andere diverse inbreuken vastgesteld tijdens de actie. Meer dan de helft betrof gsm-gebruik achter het stuur, 32 personen kregen daarvoor een onmiddellijke inning opgelegd. Andere zaken die naar voor kwamen waren het ‘negeren van het inhaalverbod in een fietszone’ (13%) en ‘parkeerovertredingen’ (13%).

Deze actie werd gecoördineerd door de Coördinatie- en Steundirectie (CSD) van de Federale Politie in Antwerpen. Quasi alle lokale politiezones van de provincie, de Federale Spoorwegpolitie en de Federale Wegpolitie hebben controles op hun grondgebied uitgevoerd. 

De Coördinatie- en steundirectie (CSD) Antwerpen is een afdeling van de Federale Politie. Elk arrondissement van ons land heeft zo’n CSD, onder leiding van een directeur-coördinator. Deze dienst zorgt ervoor dat – op bovenlokaal niveau – alle voorbereidende maatregelen worden genomen om grootschalige acties, gebeurtenissen, crisissituaties, calamiteiten en rampen te beheersen. Ook de Informatie- en Communicatiedienst van het arrondissement (SICAD) en het Interventiekorps (CIK) vallen onder deze directie. 

Labels