Samenwerking Federale Politie en Ouders van Verongelukte Kinderen leidt tot pakkend resultaat

BRUSSEL, 09/10/2017. - Vandaag toonden de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) en de Federale Politie het resultaat van hun bijzondere samenwerking aan de media.  

Samenwerking Federale Politie en Ouders van Verongelukte Kinderen leidt tot pakkend resultaat

BRUSSEL, 09/10/2017. - Vandaag toonden de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) en de Federale Politie het resultaat van hun bijzondere samenwerking aan de media.  

OVK en de Federale Wegpolitie hebben de voorbije weken de handen in elkaar geslagen voor het project ‘Speedtalk’. Investeren in sensibilisering is een belangrijk uitgangspunt voor beide, want ongevallen met onaangepaste en overdreven snelheid blijft één van de voornaamste oorzaken van ongevallen die een zware impact nalaten.

Daarom organiseerde de Federale Wegpolitie in september in Namen en Oost-Vlaanderen een aantal controles met een extra dimensie. Hiervoor werd zij namelijk bijgestaan door de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen.  Snelheidsovertreders die aan de kant werden gezet, kregen na de afhandeling van hun boete ook de gelegenheid om in een ander voertuig te stappen. Daar konden zij een gesprek aangaan met één van de ouders die zijn of haar kind verloor bij een ongeval met overdreven snelheid.

Het resultaat van deze gesprekken werd vastgelegd in een pakkende video, die iedereen even wil laten stilstaan bij de gevolgen van te snel rijden en aan te sporen tot een gedragsverandering.

In het kader van de Speedtalk kondigt de Federale Wegpolitie ook een nieuwe editie van de 24u Speedmarathon aan. Deze zal doorgaan op 11 oktober en hieraan zullen zowel de Federale Wegpolitie als 151 lokale politiezones deelnemen.