Veilig Surfen : Pas op met draadloze printers ...

Wees voorzichtig met je printer. Een slecht ingestelde printer kan de deur openen voor hackers. Ontdek de tips van onze expert Olivier Bogaert. 

Photo by Wendelin Jacober from Pexels

We maken steeds vaker gebruik van draadloze printers. Behalve informatielekken die samenhangen met gescande of geprinte documenten bestaat er ook een risico op hacking. Enkele tips zijn dus noodzakelijk. 

De eerste is zeer eenvoudig: lees de handleiding. Door een wachtwoord in te stellen voor je printer, kun je het gebruik ervan beperken tot een kleiner publiek. "Alle toestellen die met de wifi verbinding maken, beschikken over een uniek identificatienummer, het zogeheten Mac-adres. In de instellingen van de printer kun je bepalen aan welke toestellen je toestemming geeft om hem te gebruiken. Op die manier kunnen toestellen van derden er geen gebruik van maken, zelfs al is hij zichtbaar op je netwerk", legt commissaris Olivier Bogaert uit. 

Check ook regelmatig of er updates beschikbaar zijn op de website van de fabrikant van je printer. Zo kun je nagaan of de programma's de geprinte documenten in het geheugen bewaren. Als dat zo is, raden we aan om de geschiedenis ervan te wissen.  

Zet de printer niet te snel bij het afval! 

Tweede tip: zorg ervoor dat de printer in een ruimte staat die zichtbaar is voor het personeel. Zo kun je voorkomen dat een indringer discreet de hand kan leggen op gegevens in verband met de afdrukgeschiedenis. "Natuurlijk in de veronderstelling dat het toestel een harde schijf heeft waarop de kopieën van de afgedrukte documenten meerdere weken of maanden bewaard worden. Wanneer je de printer moet vervangen, is het ook zeer belangrijk om de harde schijf eruit te halen voor je hem wegdoet ", zo waarschuwt onze expert van de Computer Crime Unit van de Federale Politie.