Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie

De Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie is verantwoordelijk voor:

Het beheer van de bijzondere opsporingsmethoden: observatie, infiltratie en informantenwerking, met inbegrip van de sturing, de controle en de coördinatie van de interventies van de Speciale Eenheden.

De deelname (24/7) aan het nationale invalspunt : het verzekeren van een permanente bereikbaarheid ten behoeve van de Federale Gerechtelijke politie.

  • De operationele coördinatie van de operaties bij gijzelingen, afpersingen, tiger-kidnappings en ontvoeringen.
  • Het beheer van de bijzondere fondsen die worden gebruikt om undercoveroperaties te bekostigen, informanten te betalen en uitzonderlijke kosten te vergoeden van de contactambtenaren van de Geïntegreerde Politie.
  • Het nationale beheer en de betalingen van de informanten van de Geïntegreerde Politie.
  • Het beheer van de Transborder operations, de grensoverschrijdende operaties
  • De vatting in de ANG van de documenten van de centrale directies FGP.
  • De verspreiding van de opsporingsberichten via de media (Dienst opsporingsberichten).
  • De opsporing van voortvluchtigen (Fugitive Asset Search Team)
  • Het beleidsondersteunende werk inzake de bijzondere opsporingsmethoden, operationele misdrijfanalyse en opsporingsberichten in de media ten behoeve van de Geïntegreerde Politie.
  • Het verstrekken van opleidingen betreffende bovenvermelde verantwoordelijkheden, in samenwerking met de opleidingsinstituten.
  • De leiding en de coordinatie bij de uitvoering van bewakingsmaatregelen inzake communicatie en telecommunicatie.