Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101.
DSU

Middelenbeheer en informatie

De Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie is belast met het beheer van de niet-operationele middelen, met name het personeel en de materiële en financiële middelen van de federale politie-eenheden.

Zij heeft bovendien sommige steunopdrachten ten voordele van de lokale politiezones, de lokale overheden alsook de federale politie-eenheden.

Naast haar eigen steunopdrachten verzekert de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie ook belangrijke opdrachten die bijdragen tot de geïntegreerde werking van de lokale en federale politie.

Opdrachten

De Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie beheert onder anderen:

 • Inzake personeel: de rekrutering, de selectie, de loopbaan, het statuut, het contentieux en de medische dienst.
 • De logistieke middelen, de uitrusting en de infrastructuur die ter beschikking staat van de federale politie.
 • De technische aspecten van de informaticasystemen, de gegevensbanken en de politienetwerken
 • De financiën evenals de voorbereiding en de toewijzing van de openbare aanbestedingen voor de geintegreerde politie.

Samenstelling

Meer dan de helft van de personeelsleden van de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie werkt binnen de eenheden van de Algemene directie zelf.

Bij dit aantal moeten nog de aspiranten in opleiding geteld worden uit de verschillende kaders (basis-, midden- en officierskader) en de contractuele personeelsleden die in de verschillende eenheden van de federale politie tewerkgesteld zijn.

De Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie is samengesteld uit de volgende eenheden:

 • De diensten die rechtsreeks van de algemene directeur afhangen.
 • Vier directies:
  • Directie van het Personeel
  • Directie van de Logistiek
  • Directie van de politionele Informatie en de ICT-middelen
  • Directie van de Financiën

De Directie van het Personeel verzekert de volgende opdrachten:

 • Het beheer
  • van de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
  • van het personeel van de federale politie, met inbegrip van de bevorderingsvoorstellen, met uitzondering van de aanwijzingen tot commissaris-generaal en directeur-generaal.

De Directie van de Logistiek vezekert de volgende opdrachten:

 • Het beheer van de uitrusting en de infrastructuur van de federale politie.
 • Binnen de door de minister van Binnenlandse Zaken toegekende delegaties, de voorbereiding en de gunning van de overheidsopdrachten voor de geïntegreerde politie.

De Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen verzekert de volgende opdrachten:

 • De opvolging van de morfologie van de federale politie.
 • De ontwikkeling van het concept van de politionele informatie.
 • In overleg met de Vaste Commissie van de lokale politie:
  • De voorbereiding van het beleid en van de regels inzake de politionele informatieverwerking en de communicatie- en informatiesystemen van de geïntegreerde politie.
  • De voorbereiding van de technische standaarden en van de regels inzake beheer van de communicatie- en informatiesystemen van de geïntegreerde politie.
  • De ontwikkeling en het beheer van de communicatie- en informatiesystemen van de politiediensten.
  • De ontwikkeling van de principes, processen en methoden, van de minimale functioneringsstandaarden voor, alsook de evaluatie van de efficiëntie en de kwaliteit van de informatiestromen van de communicatie- en informatiediensten van de arrondissementen, met inbegrip van het beheer van de oproepen bestemd voor de geïntegreerde politie via de 112-centra.
 • Het beheer van de algemene nationale gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt.
 • De organisatie van de terbeschikkingstelling van de operationele documentatie.
 • Het beheer van een databank inzake personeel, logistiek en financiën.

​​​​​​​

De Directie van de Financiën verzekert de volgende opdrachten:

 • Het administratieve beheer van de financiën van de federale politie, opvolging van de kredieten en interne controle van de financiën.
 • De opmaak en de uitvoering van de begroting.