Middelenbeheer en informatie

De Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie is belast met het beheer van de informatie en van de niet-operationele middelen (met name het personeel en de materiële en financiële middelen) van de federale politie-eenheden.

Zij heeft bovendien sommige steunopdrachten ten voordele van de lokale politiezones, de lokale overheden alsook de federale politie-eenheden.

De Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie is belast met het beheer van de niet-operationele middelen, met name het personeel en de materiële en financiële middelen van de federale politie-eenheden.

Zij heeft bovendien sommige steunopdrachten ten voordele van de lokale politiezones, de lokale overheden alsook de federale politie-eenheden.

Naast haar eigen steunopdrachten verzekert de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie ook belangrijke opdrachten die bijdragen tot de geïntegreerde werking van de lokale en federale politie.

De Directie van het Personeel verzekert de volgende opdrachten:

De Directie van de Logistiek vezekert de volgende opdrachten:

De Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen verzekert de volgende opdrachten:

De Directie van de Financiën verzekert de volgende opdrachten: