Middelenbeheer en informatie

De Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie is één van de drie algemene directies van de Federale Politie.

Op het niveau van de Geïntegreerde Politie verzekert zij diverse opdrachten waaronder de vergaring en exploitatie van de operationele en niet-politionele informatie, de ontwikkeling en het beheer van de communicatie- en informatiesystemen, de rekrutering en selectie of het beheer van de syndicale relaties. De directie kan bijkomende niet-operationele steun verlenen op vraag van de Lokale Politie.

De Directie van het personeel verzekert de volgende opdrachten:

De opdrachten van de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen:

De Directie van de logistiek beoogt:

De Directie van de Financiën verzekert de volgende opdrachten: