Onmiddelijke inning en consignatie van een geldsom bij een verkeersovertreding

Overtreders met verblijfplaats in België

Onmiddellijke inning bij het vaststellen van verkeersovertredingen - Rechten van de overtreders en procedure.

https://mobilit.belgium.be/nl/weg/rijden/verkeersregels-en-sancties/sancties/boetes-en-onmiddellijke-inningen

Overtreders zonder verblijfplaats in België

Officiële talen    
Nederlands Onmiddelijke inning en consignatie van een geldsom
Français Perception immediate et consignation d'une somme d'argent
Deutsch Zahlung eines Bussgeldes und Hinterlegung einer Summe

 

Formulier waarin de procedure en de rechten in verschillende Europese talen worden uitgelegd voor overtreders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België:

Europese talen    
Deutsch Zahlung eines Bussgeldes und Hinterlegung einer Summe
English Immediate Payment and Deposit
Español Cobro immediato y consignacion de una cantidad de dinero
Français Perception immediate et consignation d'une somme d'argent
Italiano Incasso e consegna di una somma m denaro
Nederlands Onmiddelijke inning en consignatie van een geldsom
Polskie Natychmiastowe inkasowanie kary grzywnej i depozyt sumy pienieznej
Română Perceperea imediata si consemnarea unei sume de bani
Pусский (Russkiy) Немедленная оплата штрафа и внесение денежного залога
Türk Derhal tahsilat ve derhal odenecek para. 
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Federale Politie via het contactformulier.