Gecentraliseerde dienst Sociale wetgevingen en leefmilieu (handelzaken)

Georges Rodenbachlaan 15
1030 Schaarbeek

Telefoon

De dienst Sociale wetgevingen en leefmilieu is er specifiek voor onze politiezone. Het hoofddoel is om de handelaars uit onze zone hulp te bieden en ondersteuning te bieden bij de vele administratieve handelingen die zij verplicht moeten ondernemen.Deze gespecialiseerde eenheid blijft volledig een politiedienst. Hij dekt daarom zowel de preventieve aspecten (hulp aan de handelaar) als de repressieve aspecten (in dat geval wordt vastgesteld dat de wettelijke voorschriften niet worden nageleefd).