Laatste nieuws

Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen

Op 25 november is het de Internationale dag ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. De politiezone Brussel Noord heeft niet gewacht op deze dag om de slachtofferopvang, de informatieverstrekking en de preventie van dergelijk geweld te verbeteren. Verscheidene jaren al worden onze politiemensen opgeleid om slachtoffers te onthalen en op te vangen. Ze werken hierbij nauw samen met onze Dienst Politionele Slachtofferbejegening.