Laatste nieuws

Straatintimidatie: een tweede operatie in de Noordwijk en 2 opgestelde PV’s

De politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) hecht veel belang aan het opvangen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld.

De slachtoffers aarzelen echter vaak om een klacht in te dienen.  Dat is in het bijzonder het geval wanneer de feiten van intimidatie zich niet vertalen in fysiek geweld”, erkent hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie Brussel Noord.

Op grond van deze vaststellingen heeft de Politiezone Brussel Noord een operatiemodel aangepast dat door de Politiezone Luik werd ingevoerd, een goede praktijk die dankzij het Réseau Intersection onderling tussen de lokale politiediensten gedeeld werd.

Na een eerste operatie op 17 maart, die niet tot het opstellen van een PV had geleid, heeft de lokale politie van Brussel Noord derhalve een tweede operatie in de Noordwijk georganiseerd op zondag 4 april 2021 en twee proces-verbalen voor seksuele intimidatie op de openbare weg opgesteld. Verscheidene daders die opmerkingen hadden gemaakt die niet strafbaar waren, werden eveneens ter plaatse door de politie-inspecteurs gesensibiliseerd.

De politiezone Brussel Noord zal deze operaties in de verschillende wijken van haar grondgebied voortzetten. Momenteel wordt informatie verzameld over de meest problematische plaatsen. Er wordt ook gewerkt aan een bewustmakingsbrochure voor slachtoffers, getuigen en potentiële daders.