1.567 uitgevoerde controles tijdens de herfsteditie 2022 van het “Rode Verkeersassen”-project

Van 23 oktober tot en met 20 november werd de herfsteditie 2022 van het project « Rode Verkeersassen » van de Politiezone Brussel Noord georganiseerd. Het project, dat in 2018 opgericht werd, beoogt de verkeersveiligheid te verbeteren door snelheidsovertredingen aan te pakken op welbepaalde assen. Daarnaast wil het alle weggebruikers sensibiliseren om risicogedrag te vermijden. 

Rode Verkeersassen

Bij elke editie worden er verschillende verkeersassen geselecteerd op basis van criteria zoals het aantal ongevallen dat plaatsgevonden heeft, de resultaten van vorige controles, de aanwezigheid van scholen en parken in de omgeving, het aantal aanwezige weggebruikers, enz. 

Voor deze editie werden er 4 verkeersassen gekozen, namelijk:  

  • De Chazallaan (Schaarbeek) 

  • De Rogierlaan (Schaarbeek) 

  • De Stroobantsstraat (Evere) 

  • De Leuvensesteenweg (Sint-Joost-ten-Node) 

 

Ter herinnering: overdreven snelheid komt voor in 30% van de ongevallen met lichamelijke letsels en beïnvloedt de ernst van de verwondingen. Daarom vormt de slogan « Hou je aan de snelheidsbeperkingen en red levens! » nog steeds de basis van het dagelijkse werk van onze politiemensen. 

In het licht van deze problematiek zijn operaties zoals deze opgezet in het kader van het “Rode Verkeersassen”-project zichtbaar op het grondgebied en hebben ze als doel om het gedrag van de weggebruikers op lange termijn te veranderen. De operaties beogen tevens de subjectieve pakkans van de bestuurders te verhogen. Gelet op de positieve resultaten die het project sinds zijn invoering opleverde, werd het deze herfst opnieuw georganiseerd met dezelfde doelstellingen. 

 

De balans 

Op de 4 gecontroleerde verkeersassen werden 1.567 controles uitgevoerd. Er werden in totaal 515 pv’s opgesteld voor afleidingen zoals het gebruik van de gsm achter het stuur of het vergeten van het dragen van de veiligheidsgordel. Dit zijn ook de voornaamste aanleidingen van vastgestelde inbreuken. Op de 407 uitgevoerde ademtesten bleken 5 bestuurders positief, van wie 4 voor rijden onder invloed van drugs. 

In verband met het grote aandachtspunt van de “Rode Verkeersassen”-campagne, namelijk de snelheid, werden tijdens deze editie 118 pv’s voor overdreven snelheid opgesteld.  

De snelheid van 85% van de automobilisten (de V85) bedroeg voor de start van onze operaties 39 km/h op de Leuvensesteenweg. Aan het einde van de 7 weken van deze nieuwe “Rode Verkeersassen”-editie was deze snelheid met 3 km/h gedaald tot 36 km/h. 

In de Rogierlaan daalde de V85 van 41 km/h naar 36 km/h.  

In de Stroobantsstraat en de Chazallaan namen de maximale waargenomen snelheden na afloop van onze operaties af met respectievelijk 4 km/h en 5 km/h. 

De politieaanwezigheid op de geselecteerde assen heeft dus een positieve impact gehad op het gedrag van de weggebruikers. Het feit dat de politiemensen zichtbaar zijn, hetzij via hun operaties, hetzij via hun preventieve rol, stimuleert de bevolking om oplettender te zijn en zorgt voor een mentaliteitswijziging bij de weggebruikers door hen bewust te maken van de risico’s die ze lopen als ze de regels niet naleven. 

Maar dat is niet alles. De zichtbaarheid van de politiemensen in het kader van de “Rode Verkeersassen”-operatie wil ook het risico op stadsrodeo’s verminderen door een ontradende invloed uit te oefenen op de bestuurders. Bij een stadsrodeo wordt er gevaarlijk en overdreven snel gereden, waardoor het leven van anderen in gevaar gebracht wordt. Indien u getuige bent van dergelijk rijgedrag, aarzel dan niet om dit te melden via het nummer 101 of via onze dispatching op het nummer 02 249 22 11. 

Een minder hoge snelheid maakt een veiligere situatie mogelijk voor alle weggebruikers. 

 

Voor de toekomst… 

Verkeersveiligheid is een prioriteit voor de Politiezone Brussel Noord. Daarom verbindt ons politiekorps zich ertoe om de regelmatige snelheidscontroles voort te zetten in de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node. In 2023 zal er een bijzondere aandacht naar snelheid blijven uitgaan.  

Hou je aan de snelheidsbeperkingen en red levens!