20ste en 21ste bestuurlijke inbeslagname van voertuigen voor politiezone Brussel Noord

Op twee dagen tijd heeft de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-tenNode, Evere) twee bestuurlijke inbeslagnames uitgevoerd. Het betreft de 20ste en 21ste bestuurlijke inbeslagname voor de lokale politiezone. Beide voertuigen werden telkens voor 5 werkdagen bestuurlijk in beslag genomen. 
 

 Can-Am rijdt in tegengestelde richting en op het trottoir 

Afgelopen zondag 2 augustus, omstreeks 14u20, merkte tevens een patrouille van de politiezone Brussel Noord een driewielige motorfiets op van het type Can-Am die aan een onaangepaste snelheid reed op het Liedtsplein, te Schaarbeek. De bestuurder van het voertuig versnelde bij aankomst aan het kruispunt met de Brabantstraat en trachtte met zijn driewieler op het trottoir te slippen waar zich meerdere voetgangers bevonden. Vervolgens vervolgde hij zijn weg richting de Paleizenstraat en de Overvloedstraat waar hij dezelfde overtreding nogmaals uitvoerde. Hij reed bovendien in de tegengestelde richting en parkeerde op een oversteekplaats. De politie kon de chauffeur onderscheppen. Tijdens de controle bleek de bestuurder niet titularis te zijn van een rijbewijs voor dit type voertuig. 

 Straatrace tussen twee voertuigen in een zone 30  

Op maandag 3 augustus omstreeks 18u15 merkte een patrouille van de politiezone Brussel Noord een straatrace op tussen twee voertuigen (Volkswagen Golf R en een Ford Focus GT) ter hoogte van de Helmetsesteenweg te Schaarbeek. De twee bestuurder reden aan een hoge snelheid, raceten met mekaar, hoewel de snelheid er gereglementeerd is aan 30km/u. Door hun rijgedrag, brachten de bestuurders hun veiligheid en deze van de andere weggebruikers in het gevaar. De politie kon één voertuig onderscheppen, de bestuurder van de Ford Focus GT nam de vlucht bij het zien van de politie. 

 De twee voertuigen werden telkens voor 5 werkdagen bestuurlijk in beslag genomen 

De bestuurders aarzelden met dit onaangepast rijgedrag niet om risico’s te nemen en daardoor de lichamelijke integriteit van verschillende weggebruikers en voetgangers in de openbare ruimte in gevaar te brengen.  

Er werden proces-verbalen opgesteld voor de verschillende overtredingen die de betrokken bestuurders pleegden. De twee voertuigen werden telkens voor 5 werkdagen bestuurlijk in beslag genomen.  

Met het oog op deze vaststelling door de patrouille en bij afwezigheid van een eventuele gerechtelijke inbeslagneming van de voertuigen is de lokale politie Brussel Noord overgegaan tot bestuurlijke inbeslagnames van de voertuigen, uitgevoerd op basis van het artikel 30 van de WPA. Dit werd bevestigd door de waarnemend burgemeester van Schaarbeek, Dhr. Koksal. S.   

Verkeersveiligheid is al meerdere jaren een prioriteit voor de lokale politie Brussel Noord. In het kader van de verkeersveiligheid, startte de zone in november 2019 met het uitvoeren van bestuurlijke inbeslagnames van voertuigen van wegpiraten.