26.305 verkeerspv’s opgesteld door de politiezone Brussel Noord in juni, juli en augustus 2020

Sinds enkele jaren al is de verkeersveiligheid een van de prioriteiten van de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere). Deze zomer was dit niet anders, ondanks de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van toepassing zijn. Met de start van het nieuwe schooljaar blijft de verkeersveiligheid een prioriteit voor de lokale politie.

Met 26.305 verkeerspv’s opgesteld in de maanden juni, juli en augustus 2020, zet de politiezone haar verbaliseringsbeleid voort op het grondgebied van de gemeenten om de subjectieve pakkans bij de bestuurders nog te verhogen. « Ons voornaamste doel is ervoor te zorgen dat iedereen veilig huiswaarts kan gaan! »

19 grote acties rond verkeersveiligheid, waarvan 3 met de dienst Douane en Accijnzen

Gedurende de 13 weken van deze drie zomermaanden werden er 19 grote acties rond verkeersveiligheid georganiseerd op het grondgebied van de drie gemeenten van de politiezone. 14 daarvan waren mobiele wegversperringen in het kader van BOB-acties, met als doel om flexibel te zijn en om de subjectieve pakkans bij de automobilisten te verhogen.

Bij deze acties legden 62 bestuurders een positieve alcoholtest af, 13 automobilisten bevonden zich in de fase « alarm » voor alcohol achter het stuur en 42 bestuurders testten positief voor drugs achter het stuur. In totaal werden er bij deze acties 65 rijbewijzen ingetrokken op bevel van het parket voor een periode van 14 dagen en nog eens 52 bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren bij de politie gedurende 3 of 6 uur. In totaal betekent dit dat er in de zomermaanden 228 pv’s opgesteld werden en 117 rijbewijzen ingetrokken werden voor rijden onder invloed. Deze cijfers herinneren eraan hoe belangrijk het is om deze wegcontroles voort te zetten.

Van de 19 acties rond verkeersveiligheid werden er drie georganiseerd in samenwerking met de dienst Douane en Accijnzen. Deze drie gezamenlijke controles leverden de volgende resultaten op: 68.409,86 euro aan strafrechtelijke boetes werd geïnd, bij 99 voertuigen werd er een brandstofcontrole uitgevoerd en vijf voertuigen werden in beslag genomen door de dienst Douane en Accijnzen. Deze samenwerking zal in de komende maanden voortgezet worden.

 

« Opgelet met die zware voet, het flitst in de zone »

De campagne « Opgelet met die zware voet, het flitst in de zone », die anderhalf jaar geleden van start ging, gaat verder op het grondgebied van de lokale politie. Met twee operationele radarploegen werden er 270 mobiele radaracties georganiseerd in de drie zomermaanden. Tijdens deze acties werden er 67.613 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 8.947 te snel reden. Met andere woorden, 13,23% van de gecontroleerde voertuigen.

« De frequentie van de mobiele radaracties zal behouden blijven om de subjectieve pakkans bij de automobilisten nog te verhogen. »

Vier voertuigen werden bestuurlijk in beslag genomen door de politiezone omdat de bestuurders de fysieke integriteit van de andere weggebruikers in gevaar brachten. Dat brengt het aantal op 23 bestuurlijke inbeslagnames in 9 maanden tijd. « Deze recente cijfers, die opgetekend werden sinds november 2019, tonen aan dat wij ons werk op het terrein moeten voortzetten. »

Met een LIDAR-flitstoestel op haar grondgebied gedurende 14 onafgebroken weken en vaste radars die permanent werken, heeft onze politiezone in juni en juli 2020 de snelheid gecontroleerd van 4.168.878 voertuigen[1]. 8.489 bestuurders reden te snel. Dat wil zeggen dat 99% van de bestuurders de snelheid respecteerde op de assen waar er controles plaatsvonden met een LIDAR-flitstoestel of een vaste radar.

 

6.222 pv’s voor illegaal of gevaarlijk parkeren en 14.326 pv’s voor onaangepaste snelheid

Tussen juni en augustus 2020 hebben de ploegen op het terrein 6.222 pv’s opgesteld voor slecht geparkeerde voertuigen, waarvan er 335 geparkeerd stonden op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met beperkte mobiliteit.

In diezelfde periode werden 14.326 bestuurders geverbaliseerd omdat hun snelheid niet aangepast was aan de omstandigheden.

Ten slotte hebben de politiemensen van de zone PolBruNo ook 1.191 pv’s opgesteld voor het gebruik van een telefoon achter het stuur, alsook 1.007 pv’s voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel of voor slecht vastgemaakte kinderen. Nu het nieuwe schooljaar van start gegaan is, zal onze politiezone extra aandacht besteden aan dat laatste fenomeen in de loop van de maand september.

 

[1] De pv’s voor snelheidsovertredingen die vastgesteld worden door de LIDAR-flitstoestellen, de vaste radars en de trajectcontrole, worden opgesteld door het Gewestelijk Verwerkingscentrum. De cijfers van deze pv’s worden met een maand vertraging doorgegeven aan de politiezone. Deze cijfers zijn dus niet opgenomen in de huidige persmededeling.