30ste bestuurlijke inbeslagname voertuig voor politiezone Brussel Noord

De politiezone Brussel Noord heeft op één jaar tijd inmiddels 30 voertuigen bestuurlijk in beslag genomen. “Wij zijn in november 2019 gestart met het uitvoeren van bestuurlijke inbeslagnames van voertuigen. Dit bevestigt de noodzaak van dit functioneel instrument in het bestrijden van gevaarlijk rijgedrag. Wij tolereren deze gedragingen niet en blijven inzetten op de verbetering van de verkeersveiligheid op het gehele grondgebied van de politiezone”, benadrukt hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie van Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node.

Fiat 500 is het 30ste  voertuig bestuurlijk in beslag genomen

Op zaterdag 14 november, omstreeks 16u30 ‘s, merkte een patrouille van de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere) een voertuig op, een Fiat 500, aan de verkeerslichten op de Leuvensesteenweg ter hoogte van de Sint-Joostplein, die wanneer het verkeerslicht op groen sprong, de rij voertuigen inhaalde aan een ongewone snelheid richting de Willemsstraat. Op dat moment bevonden zich meerdere voetgangers en fietsers op de openbare weg.

Daarnaast maakte de bestuurder van de Fiat 500 ook gebruik van een verkeerseiland, dat was afgesloten voor het verkeer, om andere voertuigen in te halen. Toen de chauffeur daarna de Tweekerkenstraat naderde voerde hij in extremis een gevaarlijke manoeuvre uit om te voorkomen een voertuig in de tegengestelde richting te raken.

Tenslotte vervolgde de bestuurder zijn weg richting de Willemsstraat zonder rekening te houden met het groen licht voor de overstekende voertuigen, met als gevolg dat hij de weg afsneed voor twee fietsers. De politie kon het voertuig onderscheppen in de Willemsstraat.

De persoon aarzelde met dit rijgedrag niet om risico’s te nemen en daardoor de lichamelijke integriteit van voetgangers, fietsers en andere autobestuurders in gevaar te brengen. Gezien de snelheid waaraan de bestuurder reed, zou hij niet hebben kunnen anticiperen op mogelijke obstakels of gevaren op de weg en zou hij geen controle hebben gehad over het voertuig.

Er werd een proces-verbaal opgesteld voor de verschillende verkeersovertredingen die de bestuurder pleegde. Het voertuig werd voor 5 werkdagen bestuurlijk in beslag genomen.

Met het oog op deze vaststelling door de politie en bij afwezigheid van een eventuele gerechtelijke inbeslagneming van het voertuig is de lokale politie Brussel Noord overgegaan tot een bestuurlijke inbeslagname van  het voertuig, uitgevoerd op basis van het artikel 30 van de WPA. Dit werd bevestigd door de burgemeester van Sint Joost-ten-Node, Dhr. Emir Kir.