Aanstelling van de nieuwe Korpschef van de Politiezone Brussel Noord: de Politieraad draagt HCP Olivier Slosse voor.

Deze nieuwe stap in de procedure voor de aanstelling van de toekomstige Korpschef van de Politiezone Brussel Noord werd dinsdagavond gezet.

 

Naar aanleiding van het vertrek van HCP Frédéric Dauphin naar de Algemene Inspectie van de Politiediensten, werd de afgelopen zomer een procedure opgestart om een nieuwe Korpschef aan het hoofd van de Politiezone Brussel Noord, bevoegd voor de gemeenten Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere, aan te stellen.

Op dinsdag 23 november werd op de Politieraad een nieuwe stap in deze procedure gezet. Op 30 september van dit jaar werd er een selectiecommissie gehouden die bestond uit vertegenwoordigers van de Federale en Lokale Politie, het Parket, het Gewest en de voorzitster van het Politiecollege. Deze commissie heeft de twee kandidaten die zich opgegeven hadden voor de functie van Korpschef, geschikt verklaard en een advies uitgebracht over de rangschikking van de kandidaten. Op basis van dit advies en na een sereen en positief debat heeft de Politieraad Hoofdcommissaris Olivier Slosse voorgedragen voor de functie van Korpschef van PolBruNo.

CDP Olivier Slosse

Deze voordracht van de Politieraad moet nu het voorwerp uitmaken van een administratieve voordracht van de kandidaat door de FOD Binnenlandse Zaken. Dit is de laatste stap vóór de aanstelling van de toekomstige Korpschef van de Politiezone Brussel Noord door Zijne Majesteit de Koning, met medeondertekening van de minister van Binnenlandse Zaken. Deze aanstelling zou begin volgend jaar voltooid moeten zijn.

 

« De Politieraad heeft het advies van de commissie gevolgd » preciseert Cécile Jodogne, wnd. Burgemeester van Schaarbeek en voorzitster van het Politieraad. « De 2 kandidaten werden geschikt bevonden voor de functie en het feit dat HCP Olivier Slosse gekozen werd, doet niets af aan de erkende competenties van HCP Benoît Blanpain als Directeur van de Operaties. Wij zijn verheugd dat onze Politiezone over uitstekende officieren beschikt! ».

 

Hoofdcommissaris Olivier Slosse, die psycholoog van opleiding is, trad in 1995 toe tot de Politie van Brussel als inspecteur. In de loop van zijn 26 jaar ervaring binnen het Politiekorps is HCP Slosse opgeklommen tot het officierenkader binnen de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Zijn carrière als officier bracht hem eerst bij de functies van Nabijheidsofficier en Officier Bijzondere Wetten. Vervolgens werd hij verantwoordelijk voor de Dienst Documentatie en Opleiding van Polbru. Sinds 2017 oefende Olivier Slosse de functie van Beheersdirecteur uit en was hij lid van het directieteam van de grootste Zone van het land.

 

Ik ben rotsvast overtuigd van de meerwaarde van het gedecentraliseerde en gedeconcentreerde model van PolBruNo: hoe meer middelen je in eerste lijn plaatst, hoe groter de verscheidenheid aan situaties die autonoom, in een eerste contact met de burger op de juiste weg kunnen worden gezet” geeft de Hoofdcommissaris Olivier Slosse aan. “Nieuwsgierigheid en leergierigheid zijn belangrijke drijfveren. Ik kijk er naar uit om samen met de medewerkers van PolBruNo, wat ook hun kader of graad is, na te denken en te leren hoe we de bestaande en toekomstige uitdagingen zullen aanpakken. Hoe we de opdrachten zullen vervullen, en op het einde van de werkdag in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, en gerust dat we juridisch correct hebben gehandeld, tevreden naar huis kunnen gaan.

 

Olivier Slosse gaat verder: “Ik ben altijd gemotiveerd geweest door het geven van een stem aan zij naar wie nog niet werd geluisterd: haatmisdrijven, seksuele misdrijven, gendergerelateerd geweld.” Alvorens hij besluit: “Het ontginnen van het dark number is mijn persoonlijke drijfveer: alleen zo kunnen we als lokale politie legitiem zijn, wanneer we er zijn voor de mensen die behoefte hebben aan veiligheid, die erkenning willen als slachtoffer, die toegang willen tot herstel via justitie, die we op weg kunnen zetten van slachtoffer naar overlever.