Audi RS6 in beslag genomen door Politiezone Brussel Noord op vrijdag 26 mei 2023 naar aanleiding van een straatrace

logo

Op vrijdag 26 mei omstreeks 15 u. wordt de aandacht van een ploeg van de Gecentraliseerde Verkeersdienst (GVD) van de Politiezone Brussel Noord getrokken door claxon- en versnellingsgeluiden ter hoogte van de brug van de Léon Grosjeanlaan in Evere naar aanleiding van een trouwstoet.

Een Audi RS6 onderscheidde zich van de rest van de stoet en bleef gevaarlijk gedrag stellen voor de ogen van de politiemensen. Het voertuig versnelde sterk terwijl het zich in een zone 30 bevond, om vervolgens een rond punt te nemen in de tegenovergestelde richting en de Kolonel Bourgstraat in te slaan. Daar reed de bestuurder rakelings langs een drukke bushalte, waardoor hij de fysieke integriteit van de andere weggebruikers in gevaar bracht. Hij zette zijn race voort richting de Jacques Georginlaan, waar hij meermaals de witte lijn overschreed en de fysieke integriteit van de voetgangers in gevaar bracht die het zebrapad overstaken. De wagen werd uiteindelijk onderschept op het rond punt op de kruising tussen de Jacques Georginlaan en de Leonard Mommaertslaan te Schaarbeek.

De politiemensen zijn dan overgegaan tot de controle van het voertuig, waarbij bleek dat de bestuurder zich niet bewust was van de ernst of het gevaarlijke karakter van zijn daden.

Gelet op het gevaarlijke gedrag van de bestuurder die zijn voertuig niet bleek te beheersen, en gelet op het feit dat deze meermaals de fysieke integriteit van andere weggebruikers in gevaar bracht, is de wachtofficier overgegaan tot de bestuurlijke inbeslagname van het voertuig op basis van de ingestelde procedure (namelijk op basis van artikel 30 van de Wet op het Politieambt). Bij ontstentenis van een mogelijke gerechtelijke inbeslagname werd het voertuig bestuurlijk in beslag genomen voor een duur van 5 werkdagen. Dit werd bevestigd door de wnd. burgemeester van Schaarbeek, Mevrouw Cécile Jodogne. 

De opgestelde pv’s voor de verschillende verkeersinbreuken die gepleegd werden door de bestuurder, maar ook door de andere leden van de trouwstoet, zullen overgemaakt worden aan het Parket van Brussel.

Labels