De Politiezone Brussel Noord gebruikt bodycams vanaf de maand mei.

De Politiezone Brussel Noord is overgegaan tot de aankoop van bodycams om de operationele geüniformeerde eerstelijnsdiensten mee uit te rusten. Dit instrument, dat duidelijk zichtbaar gedragen wordt, beoogt interventies van uiteenlopende aard te filmen die tot spanningen zouden kunnen leiden. De uitrol binnen de eenheden zal geleidelijk aan plaatsvinden vanaf mei 2022.

Bodycam@PolBruNo

De uitrol van de bodycams binnen de operationele geüniformeerde eerstelijnsdiensten, die sinds enkele maanden aangekondigd was bij de Lokale Politie PolBruNo, werd op maandag 2 mei 2022 opgestart in de Politiezone na de laatste technische configuratiefasen. « Onze Politiezone wenst, via het gebruik van deze bodycams, het professionalisme van onze politie-interventies nog verder te versterken en de transparantie ervan te bevorderen, in het bijzonder in het geval van klachten tegen de politie. » geeft Olivier Slosse aan, Korpschef van de Zone Brussel Noord. « Een van de conclusies van de testfase die begin 2021 werd uitgevoerd in de Zone », zo gaat hij verder, « is dat dit instrument bijdraagt tot een bedaring van de relaties tussen de interveniërende politieambtenaren en hun gesprekspartners volgens het de-escalatieprincipe door de burgers op voorhand te informeren over de opname van hun feiten, gebaren, uitlatingen, … De dialoog en het professionalisme van de politieambtenaren tijdens hun interventies blijven de sleutel tot de goede uitvoering ervan. Maar de bodycams kunnen hen ondersteunen in hun dagelijkse politiewerk ten dienste van de bevolking. Ze laten immers toe om het verloop van een interventie, de context ervan, de dynamiek van de interactie, het gedrag van de burger en de acties die door de politieambtenaren ondernomen worden met het oog op de-escalatie op een meer volledige en zichtbare manier vast te leggen. »

Met de bodycams, die zichtbaar gedragen worden op de kogelwerende vest, kunnen video- en audio-opnames gemaakt worden en lokalisatiegegevens bewaard worden. Het gebruik van deze bodycams beoogt eveneens de kwaliteit te verhogen en de vaststellingen van inbreuken te staven door meer terug te vallen op materiële vaststellingen (bijvoorbeeld in het kader van feiten van intrafamiliaal geweld). De camera’s zullen gedragen kunnen worden door politieambtenaren, interventieleden (patrouilleurs), patrouillesupervisors, hondengeleiders van de Hondenbrigade, leden van de Brigade Beveiliging van het Vervoer en van de Gecentraliseerde Verkeersdienst.

Een pagina die speciaal gewijd is aan de vragen die de bevolking zich zou kunnen stellen over het gebruik van deze bodycams door de politieambtenaren van de Zone BruNo, werd aangemaakt op de site van de Zone: Klik hier

FAQ Bodycam vraag "Moet een politielid de bodycam zichtbaar dragen?"
FAQ Bodycam antwoord "Moet een politielid de bodycam zichtbaar dragen?"
FAQ Bodycam vraag "Wanneer mag een politielid een opname maken?"
FAQ Bodycam antwoord "Wanneer mag een politielid een opname maken?"
FAQ Bodycam vraag "Mag ik vragen om niet gefilmd  te worden?"
FAQ Bodycam Antwoord "Mag ik vragen om niet gefilmd  te worden?"
FAQ Bodycam vraag "Mag ik vragen om de camera in te schakelent?"
FAQ Bodycam Antwoord "Mag ik vragen om de camera in te schakelen?"
FAQ Bodycam vraag "Wat gebeurd er met de opgenomen beelden?"
FAQ Bodycam Antwoord "Wat gebeurd er met de opgenomen beelden?"
FAQ Bodycam vraag "Kan ik toegang frijgen tot de opgenomen beelden?"
FAQ Bodycam antwoord "Kan ik toegang frijgen tot de opgenomen beelden?"