Eedaflegging van de nieuwe Korpschef van de Politiezone Brussel Noord.

Deze donderdag 13 januari heeft HCP Olivier Slosse de eed afgelegd als Korpschef van de Politiezone Brussel Noord in de handen van de voorzitster van het Politiecollege, Cécile Jodogne, wnd. burgemeester van Schaarbeek.

 

Na de ondertekening van het Koninklijk Besluit op 23 december 2021 vormde de eedaflegging de laatste stap in de procedure voor de aanstelling van een nieuwe Korpschef van de Politiezone Brussel Noord.

De Korspchef Olivier Slosse

“Wij verheugen ons erover dat de heer Slosse aan het hoofd van onze Politiezone komt te staan” verklaart Cécile Jodogne tevreden: “hij heeft jarenlang bij de Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene gewerkt en bezit een goede kennis van de rijkdom en de diversiteit van het Brusselse Gewest. Daar hij volledig tweetalig is, vormt hij de perfecte belichaming van de waarden van een gemeenschapsgerichte politiezorg die sinds vele jaren uitgedragen worden door zijn voorgangers, wijlen David Yansenne die in 2013 overleed en Frédéric Dauphin die bij de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie aan de slag gegaan is nadat hij ruim 6 jaar aan het hoofd van de Politiezone stond.” Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, treedt haar bij en preciseert: “De voortzetting van het werk inzake de prioriteiten – verkeersveiligheid, de daling van de criminaliteitscijfers en de verdere ontwikkeling van de relaties met alle actoren van het maatschappelijk middenveld – is in goede handen!” “De heer Slosse sluit zich volledig aan bij ons streven naar de verdere ontwikkeling van een politiedienst die professioneel en met een open geest ten dienste van de bevolking staat” besluit Ridouane Chahid, wnd. burgemeester van de gemeente Evere.

 

Na de eedaflegging heeft Korpschef Olivier Slosse zijn functie aan het hoofd van de lokale politie meteen opgenomen. Zijn prioriteit zal erin bestaan om de personeelsleden van de verscheidene diensten te ontmoeten, maar ook om de opgestarte projecten voort te zetten. Bij wijze van voorbeeld kunnen we de volgende projecten aanhalen: de actieplannen per wijk op het niveau van de commissariaten, de projecten die uitgerold werden om de verkeersveiligheid van eenieder te verbeteren en de ondersteuning van projecten zoals Teamschool die de band tussen de politie en de bevolking beogen te verbeteren.

 

De nieuwe Korpschef van PolBruNo stelt het volgende: “Ik ben er trots op dat ik aan het hoofd mag staan van het creatieve en dynamische politiekorps van de Zone PolBruNo. Tijdens mijn mandaat zal ik erop toezien om samen met alle leden van PolBruNo de vertrouwensband tussen politie, bevolking en maatschappelijk middenveld te onderhouden. Dit vertrouwen is essentieel in de dagelijkse contacten met de burgers, maar ook in onze hoedanigheid als instelling in een democratische maatschappij. De kwaliteit van het eerste contact met de politie, innovatie, proefondervindelijk werken, democratische verankering en een gemeenschapsgerichte politiezorg als basis voor de dienstverlening aan de bevolking, zullen de prioriteiten van mijn mandaat vormen dankzij de leden van de Zone, hun inzet en hun professionele inspanningen.”

 

 

Wie is Hoofdcommissaris Olivier Slosse?

Hoofdcommissaris Olivier Slosse, die psycholoog van opleiding is, trad in 1995 toe tot de Politie van Brussel als inspecteur. In de loop van zijn 26 jaar ervaring binnen het Politiekorps is HCP Slosse opgeklommen tot het officierenkader binnen de Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Zijn carrière als officier bracht hem eerst bij de functies van Nabijheidsofficier en Officier Bijzondere Wetten. Vervolgens werd hij verantwoordelijk voor de Dienst Documentatie en Opleiding van Polbru. Sinds 2017 oefende Olivier Slosse de functie van Beheersdirecteur uit en was hij lid van het directieteam van de grootste Zone van het land.