Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen

Op 25 november is het de Internationale dag ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. De politiezone Brussel Noord heeft niet gewacht op deze dag om de slachtofferopvang, de informatieverstrekking en de preventie van dergelijk geweld te verbeteren. Verscheidene jaren al worden onze politiemensen opgeleid om slachtoffers te onthalen en op te vangen. Ze werken hierbij nauw samen met onze Dienst Politionele Slachtofferbejegening.

Geweld is bij wet verboden!

Partnergeweld is een misdrijf dat bestraft wordt door de wet. De politiediensten onthalen, steunen en informeren de slachtoffers. Partnergeweld is een facet van het geweld binnen het gezin of intrafamiliaal geweld (geweld tussen de leden van eenzelfde gezin).

Dit jaar heeft onze zone haar inspanningen voortgezet door een brochure te publiceren om slachtoffers en getuigen te informeren over hun rechten. Op die manier wil onze zone ervoor zorgen dat zij niet meer bang zijn om er met de politie te komen over spreken.

Intrafamiliaal geweld

Fysiek geweld, psychologisch en moreel geweld, seksueel geweld, economisch geweld, …
Geweld kan zich voordoen tussen elk lid van een gezin, tussen partners, tussen ex-partners,…
Ongeacht het soort geweld: slachtoffer of getuige, de politie is er om u te helpen!
Laat uw rechten gelden!

Slachtoffer of getuige van geweld?

Neem in noodgevallen onmiddellijk contact op met de politie via het nummer 101! Of ga langs in eender welk commissariaat.