Lokale politie Brussel Noord start functioneel partnerschap “Protocol Verdwijning Senioren” voor opsporing vermiste personen met dementie

Op initiatief van de Liga Alzheimer VZW en de Nationale Cel Vermiste Personen is het samenwerkingsprotocol in 2013 tot stand gekomen. Op vraag van de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) ondertekenen vandaag de verschillende verenigingen voor senioren van de zone het protocol. Het protocol houdt inhoudelijk richtlijnen in die het zoeken van vermiste personen met dementie moeten optimaliseren. Er wordt hierbij voornamelijk ingezet op een intensieve samenwerking en heldere communicatie met verschillende diensten, met name: het Parket van Brussel, de Nationale Cel Vermiste Personen, Thuishulp en thuisverpleging voor senioren van de zone en de Liga Alzheimer VZW.

Dit protocol heeft tot doel het zoeken van vermiste personen lijdend aan Alzheimer te verbeteren. Volgens onze gegevens neemt het opsporen van deze personen, in vele gevallen, een lange tijdspanne in door een gebrek aan informatie over deze verdwenen personen. Dit is enerzijds verontrustend voor de families en vrienden en anderzijds inefficiënt voor het werk van onze politiemensen ter plaatse. De politieambtenaren verliezen vaak kostbare tijd door het inwinnen van basisinformatie over de vermisten, tijd die gebruikt kan worden om hen sneller op te sporen.

 

Informatieverstrekking door familie of verwanten

Inhoudelijk behelst het protocol verschillende artikels. Naast de versterkte samenwerking en de communicatie tussen verschillende diensten focust het protocol ook op de praktische kant van het opsporen: Er is enerzijds een stappenplan opgesteld van wat te doen wanneer er wordt vastgesteld dat een oudere demente persoon vermist blijkt, anderzijds is er ook sprake van een identificatiefiche.

 

De bedoeling van dit fiche is om preventief te beschikken over de belangrijkste inlichtingen over het vermiste individu voor de politie die ter plaatse komt. Dit fiche bestaat uit twee onderdelen: het eerste onderdeel bevat de contactgegevens van een familielid of verwante persoon van het vermiste individu.

 

Het tweede onderdeel bevat informatie over de vermiste persoon, met name, de naam, voornaam, een foto, de uiterlijke kenmerken, de medische gezondheid en andere contactpersonen. Deze informatie dient voorafgaandelijk door de verwanten van het vermiste individu ingevuld te worden.

Verder staan er op het identificatiefiche ook vragen die op het moment van de verdwijning horen te worden ingevuld door een familielid of verwante persoon.

 

De lokale politie Brussel Noord en de Nationale Cel Vermiste Personen streven met dit protocol naar een optimalisering van het zoeken naar verdwenen personen met dementie. Dit door een sterke samenwerking aan te gaan met de verschillende partners en duidelijke richtlijnen te communiceren naar de familieleden of verwanten van de vermiste personen.