Meer dan 20 huiszoekingen uitgevoerd in de strijd tegen de drugshandel in de Navezwijk in Schaarbeek

In het kader van de strijd tegen de verkoop van verdovende middelen door criminele organisaties werd op maandag 22 april 2024 een grootscheepse gerechtelijke operatie georganiseerd. 

logo PolBruNo

Reeds in februari 2022 was de Politiezone Brussel Noord (PolBruNo) in groten getale opgetreden in de wijk rond de Navezstraat. Ze verrichtte toen 17 huiszoekingen en 15 aanhoudingen en nam 13 kg cannabis, 300 gram cocaïne, evenals € 150.000 en 5 voertuigen in beslag. Sindsdien werden de meeste aangehouden personen tot verscheidene straffen veroordeeld.

Daar PolBruNo zich bewust was van het risico op hervatting van de drugsverkoop in deze buurt, is ze aanwezig en oplettend gebleven in de wijk, een sector waarnaar een bijzondere aandacht uitgaat in het kader van het Gewestelijk Actieplan. Later bleek dat er zich een nieuwe criminele organisatie in de wijk gevestigd had. 

 

De voorbije maanden hebben de politieambtenaren van PolBruNo herhaaldelijk verdovende middelen in beslag genomen die in en rond de Navezstraat verborgen waren, waarmee ze aldus de drugshandel verstoorden. Daarnaast hebben de politiemensen van de Gecentraliseerde Gerechtelijke Brigade hun onderzoekswerk voortgezet om de voornaamste daders van deze drugshandel in de omgeving van diezelfde straat aan het licht te brengen. 

 

Deze maandag 22 april 2024 werden er meer dan 20 huiszoekingen verricht, hoofdzakelijk in de Navezwijk. 150 politiemensen van de Zone Brussel Noord, met de steun van de Politiezones Brussel Hoofdstad/Elsene, Marlow, Brussel Zuid en Brussel West, evenals ViMa en Mons-Quevy, werden bij deze grootscheepse operatie ingezet. Voor het eerst werden de 5 gespecialiseerde bijstandseenheden van de Brusselse Politiezones samen ingezet binnen eenzelfde gerechtelijke operatie.

Dankzij het zorgvuldige werk van de onderzoekers, onder leiding van mevrouw de onderzoeksrechter, konden 13 verdachten aangehouden worden, die actief waren in deze criminele organisatie. Deze huiszoekingen waren gericht tegen de vermeende organisatoren van de drugshandel. Het doel van Politie en Gerecht is immers om de kopstukken van de criminele organisatie die in de wijk actief is, aan te pakken.

De verhoren zullen plaatsvinden binnen de wettelijke vrijheidsbenemingstermijn van 48 uur, met inachtneming van hun rechten. Na afloop van deze termijn zal het Parket kunnen communiceren over het gevolg dat door de onderzoeksrechter aan deze aanhoudingen gegeven werd, alsook over de resultaten van de verrichte inbeslagnames. 

In het belang van het onderzoek zal het Parket in tussentijd geen verder commentaar geven.