Meer dan 380 inbreuken voor afleiding achter het stuur!

Van 17 t.e.m. 20 november 2022 werd er door de Politiezone Brussel Noord een repressieve en bewustmakende operatie georganiseerd omtrent afleiding achter het stuur. In totaal werden er 380 inbreuken vastgesteld.

politielogo

Afleiding achter het stuur beïnvloedt uw rijstijl aangezien ze uw reactietijd 20 tot 40% langer maakt, van één naar meerdere seconden, en ze zo uw stopafstand verhoogt.

Uw zicht op de weg wordt beïnvloed: uw gezichtsveld wordt kleiner aangezien u de neiging hebt om enkel voor u te kijken en minder vaak op uw teller en in uw spiegels. Resultaat: u merkt minder snel de veranderingen op die in het verkeer voorkomen en mist heel wat informatie.

Uw controle over uw voertuig neemt af: u wijkt af van uw baan, u remt zonder reden, u treedt buiten uw rijstrook, u hebt moeite om een constante snelheid aan te houden, enz.

Al deze elementen doen u risico’s nemen en brengen de andere weggebruikers in gevaar.

Van donderdag 17 november t.e.m. zondag 20 november heeft de Politiezone Brussel Noord een operatie georganiseerd gericht op afleiding achter het stuur. Vier dagen lang heeft onze Verkeersdienst in anoniem voertuig gepatrouilleerd op verschillende plaatsen van het grondgebied van de Politiezone Brussel Noord. Het doel van deze operatie was om de verkeersveiligheid te verhogen door de bestuurders preventief en repressief te sensibiliseren over afleiding achter het stuur. Op een totaal van 380 opgestelde pv’s tegen het einde van de operatie, hadden er 196 betrekking op gsm-gebruik achter het stuur. Van de andere vastgestelde gedragingen hadden er twee betrekking op mensen die zich aan het opmaken waren, 38 op mensen die aan het eten waren, 4 op bestuurders die hun kop koffie dronken en 1 op een bestuurder die zijn hond op zijn schoot hield.