NAVO-Top 14/06/2021 - Mobiliteitsinformatie

NAVO vlaggen

Op maandag 14 juni zal een NAVO-top plaatsvinden in Brussel. Deze zal uiteraard talrijke officiële bezoeken van staatshoofden en regeringsleiders met zich meebrengen, waaronder het eerste officiële bezoek van de president van de Verenigde Staten van Amerika aan België op 13, 14 en 15 juni 2021. Bijgevolg worden er verschillende veiligheidsmaatregelen genomen die gevolgen zullen hebben voor het verkeer in onze hoofdstad maar wij zullen alles in het werk stellen om het dagelijks leven zo normaal mogelijk te laten verlopen voor de bewoners, handelaars, werknemers en andere gebruikers van de hoofdstad en wij danken u nu reeds voor uw begrip.

Zo wordt er een parkeerverbod in plaats gesteld binnen verschillende veiligheidsperimeters vanaf zondag 13 juni tot en met dinsdag 15 juni. De politie zal alle voertuigen (ook de fietsen, bromfietsen, moto’s en trottinettes) in een zone met een parkeerverbod laten weghalen. Tevens zullen er verkeersafsluitingen in plaats gesteld worden binnen en rond deze veiligheidsperimeters. Het gaat onder meer over de omgeving van de NAVO, de omgeving van het Koninklijk Paleis, de Amerikaanse ambassade, “The Hotel” en de Europese wijk.

De site van de NAVO in Brussel/Evere: de A201/Leopold III laan zal de gehele dag in beide richtingen afgesloten worden tussen de Ring 0 en het kruispunt met de Jules Bordetlaan op 14 juni

De site van de ambassade USA: de Hertogstraat en de laterale rijweg van Regentlaan tussen de Wetstraat en Lambermontstraat zal van ‘s middags 13 juni afgesloten blijven tot en met 15 juni

De site van de Europese instellingen: de gebruikelijke perimeter (Europese top) zal afgesloten worden op 15 juni in de ochtend

De omgeving van het Koninklijk Paleis zal enkel op 15 juni verkeershinder ondervinden op het Paleizenplein, Troonplein, Brederodestraat en het Warandepark

Er zullen tevens tijdelijke verkeersafsluitingen plaatsvinden, ondermeer op het einde van de E19 (oprit Machelen), de Ring 0, de E40 tussen de Ring 0 en het Reyerscomplex, de Wetstraat, de Belliardstraat, de Waterloolaan, Gulden Vlieslaan en de kleine Brusselse ring bovengronds. Bijgevolg zullen ook verschillende tunnels in Brussel afgesloten worden voor het verkeer. Een doorlaatbewijs is enkel geldig op de wegen buiten de autosnelwegen. Stop nooit op een autosnelweg!

De MIVB en De Lijn zullen het nodige doen om de bussen en trams om te leiden daar waar nodig. Er zullen ook enkele ingangen van metrostations (Kunst-Wet en Schuman) gesloten worden maar er zal wel gewoon metroverkeer zijn en de metrostations zullen dus toegankelijk blijven voor de reizigers via andere toegangen.

Wij raden iedereen aan om Brussel met de wagen te vermijden tijdens deze NAVO-top en zoveel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. Onze politiezone zal erop toezien dat naast de veiligheid van de officiële bezoeken die voortvloeien uit de NAVO-top er met respect wordt omgegaan voor het ons waardevolle begrip “open stad”. Voor meer inlichtingen kan u terecht op de website www.polbru.be en www.polbru.be/natosummit2021 en voor real-time informatie kan u op 13, 14 en 15 juni terecht op onze Twitter-account @zpz_polbru